Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
 

οργάνωση λειτουργία αρμοδιότητες ΟΤΑ

Αρμοδιότητες και τρόπος λειτουργίας της δημοτικής Εκτελεστικής Επιτροπής


Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το επιτελικό όργανο του δήμου και συνδράμει στον συντονισμό των ενεργειών του δημάρχου και των αντιδημάρχων, αλλά και όλων των λοιπών οργάνων του δήμου και των υπηρεσιών. Ο ρόλος της είναι συντονιστικός της εκτελεστικής λειτουργίας και ειδικότερα της υλοποίησης του προγράμματος της δημοτικής αρχής. Καλούνται στις συνεδριάσεις της να συμμετέχουν – […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Τι ισχύει για τις άδειες απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων


Ως άδειες απουσίας ορίζουμε τις άδειες που χορηγούνται στους αιρετούς προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των οργάνων ή των επιτροπών στις οποίες έχουν εκλεγεί ή οριστεί ως μέλη. Οι άδειες αυτές δεν έχουν από το νόμο καθορισμένη συνολική διάρκεια. Είναι ολιγοήμερες ή ολιγόωρες και χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως του αιρετού στην οποία είναι σκόπιμο να επισυνάπτεται η […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Οι αρμοδιότητες του Δημοτικού συμβουλίου


Το δημοτικό συμβούλιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η «μικρή Βουλή» των δήμων καθώς αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο δήμο. Με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου, για όλα τα υπόλοιπα απαιτείται η έγκριση  του δημοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό συμβούλιο […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων


Οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες σε εκείνες που αφορούν γενικά σε θέματα του δήμου, π.χ. καθαριότητα, έργα, πράσινο κ.α. και σε εκείνες που αφορούν τις δημοτικές ενότητες. Εκτός των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει ο Δήμαρχος στους αντιδημάρχους του, μπορεί να μεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:     Tην ευθύνη της λειτουργίας […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου οι δημαιρεσίες στους Δήμους


Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019 γίνεται την Κυριακή, 7 Σεπτεµβρίου 2014 µε την έναρξη της δηµοτικής περιόδου και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, κατά το τρίτο έτος αυτής. Η πρόσκληση στους συµβούλους του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την εκλογή των […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του δημάρχου


Ο Δήμαρχος, αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο του συστήματος διακυβέρνησης ενός δήμου. Είναι  ο πολιτικοδιοικητικός προϊστάμενος του μηχανισμού του Δήμου. Ο δήμαρχος μαζί με την παράταξη του, καθορίζει την πορεία του Δήμου. Γενικά ο ρόλος του Δημάρχου είναι επιτελικός, δίνει κατευθύνσεις για τη δράση των δημοτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση του προγράμματος της δημοτικής αρχής. Επιπλέον […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Τα όργανα διοίκησης των δήμων


Τα βασικά όργανα διοίκησης των δήμων είναι τρία. Ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και οι επιτροπές. Οι επιτροπές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας της Ζωής και την Εκτελεστική επιτροπή. Ο αριθμός των μελών των δημοτικών συμβουλίων εξαρτάται από τον πληθυσμό του κάθε δήμου. Ειδικότερα εκλέγονται: από δεκατρία (13) μέλη σε […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος