Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020
 

ΝομιμΟΤΑτα

Διαφθορά σε οικονομικές υπηρεσίες, τομείς υγείας και πολεδομίας “βλέπει” η έκθεση Ρακιντζή


Η κρίση μπορεί να μείωσε το “φακελάκι”, όπως δήλωσε  ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, όμως τα φαινόμενα διαφθοράς καλά κρατούν, σύμφωνα και με τη φετινή έκθεση του κ. Λ. Ρακιντζή που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. Στις πρώτες θέσεις του “αμαρτωλού” καταλόγου βρίσκονται οικονομικές υπηρεσίες, οι τομείς υγείας και πολεοδομίας καθώς και τα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Ενεργοποιείται η νομοθεσία για την οικονομική εξυγίανση δήμων και περιφερειών


Οι προϋπολογισμοί δήμων και περιφερειών θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι, ενώ όσοι δεν είναι σε θέση να τους ισοσκελίσουν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης με τη σύναψη δανείου. Η συνομολόγηση των δανείων αναμένεται να γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Με εγκύκλιο που […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΑΑΔΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4038/2012


       ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΑΑΔΗΣ[1] ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4038/2012  Σε συνέχεια προηγούμενου κειμένου (από 31/10/2011) σχετικά με τις ρυθμίσεις του Ν. 4013/2011«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Παράβαση καθήκοντος αιρετών με οικονομική βλάβη στο δήμο οδηγεί σε οριστική έκπτωση από το αξίωμα


Όσοι αιρετοί καταδικάζονται από ποινικά δικαστήρια με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για παράβαση καθήκοντος και εφόσον με τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προκαλείται οικονομική βλάβη στο δήμο, την περιφέρεια, ή στα νομικά τους πρόσωπα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους. Αυτό τονίζεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο  του νόμου 4071/2012 που εξέδωσε το  υπουργείο Εσωτερικών και αφορά στις […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Προνοικά επιδόματα


Εγκύκλιος 4/5/12_4_0_-__8-signed-1[1] Κοινή Υπουργική Απόφαση, 2/4/12_49__-___-signed-2[1]  

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Πώς καταχωρούνται τα οικονομικά στοιχεία των δήμων στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.


Αναλυτικές οδηγίες προς τους δήμους για το πώς θα καταχωρούν τα οικονομικά τους δεδομένα δίνει με εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων είναι  υποχρέωση των Δήμων και των Επιχειρήσεών τους. Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι κωδικοί που θα πρέπει να συμπληρώνουν για κάθε δαπάνη. Συγκεκριμένα οι κωδικοί […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Τον Ιούνιο ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ


Μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν εισαχθεί στην ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών, όλα τα στοιχεία των ακινήτων των δήμων και περιφερειών της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης», Ήδη έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και ενεργοποιηθεί το σχετικό πληροφοριακό σύστημα. Έχουν οριστεί από τους περισσότερους ΟΤΑ (235 δήμοι […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Ν. 4071


Ν. 4071  Ν. 4071 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Ελεγκτικό Συνέδριο:Νόμιμη η αποζημίωση μελών Επιτροπών Δήμου


Νόμιμη κρίνεται η καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής των δήμων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ 7/2012 του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.   Σύμφωνα με το σκεπτικό της Πράξης κρίνεται ότι οι επιτροπές αυτές συνιστούν όργανα διοίκησης του δήμου και επιπλέον ασκούν αρμοδιότητες της […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 

Από τετραμελή υπουργική επιτροπή εγκρίνονται οι μετατάξεις


Μετά από το “πράσινο φως” τετραμελούς εξ υπουργών Επιτροπής θα προχωρά η μετακίνηση ή μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.   Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο που υπογράφει η αν. υπουργός  Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά «για τη μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 […]

Διαβάστε Περισσότερα »
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος