Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020
 

Εγκρίθηκε το έργο ‘Terra Med’ για την υλοποίηση έργων στο δυτικό Θερμαϊκό

Αναρτήθηκε: 17.11.2014

ΘεσσαλονίκηΣτην πρόσφατη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους και στρατηγικές αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό χρήσεων γης» και ακρωνύμιο “TERRA-MED” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής  Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013».

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 766.000 ευρώ και εγκεκριμένου προϋπολογισμού για την Π.Κ.Μ. 325.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 15 μήνες και αφορά στην αποκατάσταση και την υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού υποβαθμισμένων περιοχών εκτός των δυτικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή του δυτικού Θερμαϊκού, που βρίσκεται στα όρια των δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα. Το έργο “TERRA-MED” θα υλοποιηθεί από ελληνικής πλευράς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και  το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.
Η περιφέρεια θα υλοποιήσει το έργο με τη συνεργασία των δήμων, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα.

Στο πλαίσιο του έργου “TERRA-MED”, θα υλοποιηθούν τέσσερις δράσεις:

1. Καταγραφή και παρακολούθηση σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση χωρικών δεδομένων των υφιστάμενων χρήσεων γης, παράλληλα με τον ισχύοντα σχεδιασμό.

2. Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης και ανάλυσης χωρικών και σημειακών δεδομένων για την αποτύπωση της εδαφικής ποιότητας και της ικανότητας των εδαφών να στηρίζουν διάφορες χρήσεις, με έμφαση στη χωρική αποτύπωση των ρυπασμένων στην περιοχή εδαφών.

3. Διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας των εδαφών και προτάσεις για αύξηση των μηχανικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να φέρουν με ασφάλεια τις προτεινόμενες υποδομές. Δημιουργία προτύπων αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών.

4. Υποστήριξη του υπό μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού και πιλοτική εφαρμογή στην υπό μελέτη περιοχή στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιοχής και της ανάδειξής της ως τμήματος του θαλασσίου μετώπου της Θεσσαλονίκης

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος