Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020
 

Συμβούλιο της Ευρώπης: Παραβιάζονται τα δικαιώματα αστέγων και μεταναστών στην Ολλανδία

Αναρτήθηκε: 10.11.2014

European Social CharterΠαραβιάζονται τα κοινωνικά δικαιώματα αστέγων και μεταναστών στην Ολλανδία, διαπιστώνει σε δύο εκθέσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στις δύο εκθέσεις της, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη πρόσβαση σε επείγουσα κοινωνική βοήθεια σε άστεγους και παράνομους μετανάστες στην Ολλανδία δεν είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Εξετάζοντας τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους αστέγους (FEANTSA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η νομοθεσία και πρακτική στην Ολλανδία δεν εξασφαλίζει επαρκή πρόσβαση σε στέγη στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών.

Οι ρυθμίσεις, σχετικά με την πρόσβαση σε στέγη ή άλλου είδους καταλύματα, παραβαίνουν την υποχρέωση των αρχών σύμφωνα με το Χάρτη για την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διερευνώντας μία χωριστή καταγγελία, που υποβλήθηκε από τη Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην μεγάλη πλειοψηφία των παράτυπων ενηλίκων μεταναστών στην Ολλανδία δεν προσφέρεται επείγουσα κοινωνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και ειδών ένδυσης.Σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, οι δύο αποφάσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία και θα εγκρίνει σχετικό ψήφισμα για την συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στις σχετικές αποφάσεις της αναμένεται να εγκρίνει ένα ψήφισμα σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις αποφάσεις της ΕΕΚΔ στις αρχές του 2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος