Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020
 

Ιεράπετρα: Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Αναρτήθηκε: 26.06.2014

Holding Hands with Elderly PatientΤη δημιουργία Πολυκαναλικού  Συστήματος  Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας, προετοιμάζει ο Δήμος Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη Φακέλου Υγείας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με  χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ήδη  ο δήμαρχος της περιοχής, ανακοίνωσε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με επίδοση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη προσφορά για το εν λόγω έργο.

Το Σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑμεΑ και στην εξοικονόμηση πόρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (362.875,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  Στον παραπάνω προϋπολογισμό υπάρχει επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης ποσού 116.120,00 με ΦΠΑ και αφορά υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού για 4 έτη μετά την υποχρεωτική περίοδο συντήρησης. Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού την 5/8/2014 και ώρα  10:00  (λήξη κατάθεσης προσφορών).

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας www.ierapetra.gov.gr

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος