Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
 

Μνημόνιο συνεργασίας δήμου Αθηναίων και Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Αναρτήθηκε: 25.06.2013

mnimonioathΗ αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις αποτελεί το βασικό στόχο του μνημονίου συνεργασίας που συνυπέγραψαν ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης και η γενική γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Άννα Αναγνωστοπούλου.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συγκρότηση ενός πρότυπου πλαισίου Δια Βίου Μάθησης μέσω του οποίου θα μπορούν να επιμορφόνονται στελέχη του δήμου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων  η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει το ΕΚΔΔΑ στην εκπαίδευση-επιμόρφωση των υπαλλήλων, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της συνολικής λειτουργίας του δήμου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Οι επιμορφωτικές δράσεις που θα αναλάβει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ θα επικεντρωθούν στους τομείς:

Δημόσιου Management, με έμφαση στη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς, στην ενίσχυση των γνώσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, Οικονομικά, με έμφαση στη διαχείριση των εσόδων και τον οικονομικό έλεγχο στους ΟTΑ, στις διαδικασίες προμηθειών, στη χρηματοδότηση και αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Χωρικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν το Περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις αστικές αναπλάσεις, καθώς και εξειδίκευση σε θέματα Χωρικών Πολιτικών και Δημοσίων Έργων.

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στην καλλιέργεια της ευρύτερης αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμέσων, καθώς και την προώθηση των εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής οργάνωσης και αυτοματοποίησης γραφείου.

Κοινωνικής Πολιτικής, με έμφαση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών, ισότητας και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Οργάνωση Καινοτόμων εργαστηρίων διαβούλευσης σε κρίσιμα θέματα του δήμου (π.χ αδειοδοτήσεις, διαχείριση απορριμμάτων κ.ά.) με στόχο την επεξεργασία σχεδίου δράσης για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αναπτυξιακού πλαισίου παρέμβασης και επιμόρφωσης με συνεργεία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των αιρετών.

Το ΕΚΔΔΑ, ως εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που υπάγεται στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνεπικουρεί με την εμπειρία, την οργανωτική δομή και την τεχνογνωσία του το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών στις Υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν τα στελέχη που έχουν ήδη οριστεί από το δήμο και έχουν επιμορφωθεί από το ΙΝΕΠ, αλλά και άλλα στελέχη που θα υποδειχθούν στη συνέχεια.

 

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος