Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020
 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης επιβατών και οδηγών από το Δήμο Κορινθίων

Αναρτήθηκε: 12.04.2013

Δημοπρατήθηκε από το Δήμο Κορινθίων το έργο  Park-n-Ride,ParkAndRideSign που αφορά σε ένα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης του Επιβατικού Κοινού», με στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 282.215,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικού Πόρους.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, ένα μέρος του ολοκληρωμένου αυτού ελέγχου, θα γίνει με την συνεργασία του ΚΤΕΛ Κορινθίας αφού αυτό διαθέτει σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων αλλά δεν διαθέτει ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων ή άλλο μέσο ενημέρωσης των επιβατών για τους χρόνους διέλευσης των οχημάτων της δημοτικής συγκοινωνίας από τις στάσεις.

Με αυτό τον τρόπο σε πραγματικό χρόνο, θα ενημερώνονται οι οδηγοί για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης, τα ΑμεΑ, οι οδηγοί των φορτοεκφορτώσεων, οι υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας για την καλύτερη επιτήρηση του έργου τους καθώς και οι επιβάτες για τον ακριβή χρόνο διέλευσης της αστικής συγκοινωνίας, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου, την προώθηση της αστικής κινητικότητας και την βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος.

Η πολυκαναλική ενημέρωση θα εξυπηρετεί το κοινό μέσα από τις ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων οι οποίες θα ενημερώνουν για το χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου, μέσω διαδικτύου, sms, και mobile εφαρμογής για smartphones.

Τα οφέλη για τον Δήμο θα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αφού θα περιοριστεί ο χρόνος άσκοπης μετακίνησης για την στάθμευση, η αύξηση της αποδοτικότητας των Δημοτικών Αστυνομικών μια και το σύστημα θα τους ενημερώνει άμεσα για τις παράνομες καταλήψεις θέσεων ΑμεΑ, ραμπών και εισόδων πεζοδρομίων καθιστώντας τους περισσότερο παραγωγικούς. Επίσης θα μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων των δημοτικών αστυνομικών , θα υπάρχει η διαρκής ενημέρωση της διοίκησης του Δήμου για την γενικότερη συμπεριφορά των εμπλεκομένων καθώς και αυτοματοποίηση διαδικασίας βεβαίωσης παραβάσεων από την δημοτική αστυνομία.

Τα οφέλη για τους πολίτες θα είναι η λήψη πληροφοριών για την πληρότητα, διαθεσιμότητα και ο έλεγχος των θέσεων στάθμευσης (μόνιμοι κάτοικοι, ΑμεΑ, θέσεις φόρτωσης / εκφόρτωσης), η μείωση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, η αποφυγή έκδοσης πλαστών αδειών χρήσης θέσεων στάθμευσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των οδηγών αλλά και των κατοίκων, η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Επίσης τα οφέλη για τις επιχειρήσεις θα είναι η άμεση ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις φορτο-εκφόρτωσης σε επιλεγμένα και προκαθορισμένα από τον Δήμο σημεία και η ύπαρξη ελεύθερων θέσεων στάθμευσης στις περιοχές που θα υλοποιηθεί το έργο διευκολύνοντας την λειτουργία του Εμπορικού Κέντρου (χρήση της ίδιας θέσης από περισσότερα Ι.Χ.) και δυνατότητα εύκολης και γρήγορης πρόσβασης στα εμπορικά καταστήματα.

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος