Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020
 

Στους δήμους η απλή χρήση αιγιαλού –όροι και προϋποθέσεις

Αναρτήθηκε: 08.03.2013

paraliacrΜε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών Γ. Στουρνάρας και Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδης παραχωρείται απευθείας η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους δήμους.

Με την επίμαχη ρύθμιση η κυβέρνηση εκτιμά ότι το δημόσιο θα καταφέρει να αυξήσει τα πραγματικά έσοδα που του αναλογούν από την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων πραγμάτων, «σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολης δημοσιονομικής συγκυρίας».

Στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προσδιορίζονται αναλυτικά οι όροι σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό από τους δήμους σε τρίτους. Μεταξύ άλλων οι δύο πλευρές θα πρέπει να εγκρίνουν εκ των προτέρων τις συμβάσεις που θα συναφθούν σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους που θα περιέχονται σ’ αυτές.  Στην απόφαση των υπουργών εμπεριέχεται ειδικό Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών. Στο παράρτημα αυτό προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων οι κατασκευές και οι διαμορφώσεις που θα επιτρέπονται από τους μισθωτές στους χώρους αιγιαλού και παραλίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στη διαδικασία παραχώρησης από τους δήμους προς τρίτους θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά και εκπρόσωπος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος αυτός θα έχει σημαντικές αρμοδιότητες σε επίπεδο καθορισμού του αντιτίμου που θα έχει ο δήμος από την σύναψη της σχετικής συνεργασίας  με τρίτους. Στόχος αυτή της πρόβλεψης είναι, σύμφωνα με το νομοθέτη,  να διασφαλιστεί πως το αντάλλαγμα που ορίζεται είναι δίκαιο και ανταποκρίνεται στις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής.

Εν τω μεταξύ οι μισθωτές, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση είσπραξη του οφειλόμενου στο Δημόσιο ποσοστού από τις συναπτόμενες μισθώσεις. Στα μισθωτήρια συμβόλαια οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι θα αποτυπώνονται αναλυτικά σε ορθοφωτοχάρτες της «Κτηματολόγιο Α.Ε.».

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος