Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
 

Πράσινο Ταμείο: Για ενταγμένα έργα δεν αλλάζει ο τύπος συστημάτων υπόγειων κάδων

Αναρτήθηκε: 18.09.2020

Δεν τροποποιούνται τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων ούτε και αρχική σύμβαση για τα συστήματα υπόγειων κάδων    που είναι ενταγμένα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.

Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, όπου συζητήθηκε το θέμα μετά από σχετικά αιτήματα δήμων που ζητούσαν την αντικατάσταση του τύπου των συστημάτων υπόγειων κάδων, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Το γεγονός ότι η αντικατάσταση του τύπου των συστημάτων υπόγειων κάδων, όπως περιγράφεται στα σχετικά έγγραφα των Δήμων,κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας αποτελεί τροποποίηση των κύριων λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου και της αρχικής σύμβασης, τροποποιώντας ουσιωδώς το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ως εκ τούτου δεν συνιστά επιτρεπτή τροποποίηση φυσικού αντικειμένου αλλά αποτελεί αντικατάσταση ήδη ενταγμένου έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν:

α) Την απόρριψη των αιτημάτων τροποποίησης του τεχνικού σκέλους έργων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων και της δυνατότητας αντικατάστασης του τύπου των συστημάτων υπόγειων κάδων σε ήδη ενταγμένα έργα.

β) Το φυσικό αντικείμενο των ήδη ενταγμένων έργων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων δύναται να τροποποιηθεί μόνο αν αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. υπόδειξη αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπόδειξη δασαρχείου κ.λ.π.) και μόνο αν αυτό αποδεδειγμένα τεκμηριώνεται με σχετικά έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ προς τις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου

γ) η υλοποίηση των έργων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των οικείων ΟΤΑ σύμφωνα με την πρόταση που εγκρίθηκε

δ) Το φυσικό αντικείμενο των ήδη ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση” δύναται να τροποποιηθεί μόνο αν αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. υπόδειξη αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπόδειξη δασαρχείου, γνωμοδοτήσεις υπουργείων κ.λ.π.) και μόνο αν αυτό αποδεδειγμένα τεκμηριώνεται με σχετικά έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ προς τις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος