Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η πανδημία καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Αναρτήθηκε: 19.09.2020

Η ΕΕ πρέπει να έχει δικό της εξοπλισμό και να παρέχει απευθείας βοήθεια στα κράτη μέλη όταν η εθνική επάρκεια φτάνει στα όριά της, τονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ζητά την ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να ανταποκρίνεται καλύτερα σε μεγάλης κλίμακας έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή του COVID-19.

A Military airplane from Bucharest, Romania arrives in Milan, Italy bringing in protective masks, part of Operation RescEU in the context of the COVID-19 pandemic on April 25, 2020

Επίσης το ΕΚ θεωρεί ότι χρειάζεται κοινοβουλευτική εποπτεία στα ποσά που διατίθενται για πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση καθώς και ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν επειγόντως ώστε το νέο σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει το 2021.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει υποστηρίξει τα κράτη μέλη για να σωθούν ζωές, και κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, συντονίζοντας και παρέχοντας βοήθεια στις εθνικές προσπάθειες πολιτικής προστασίας. Ιατροφαρμακευτικές προμήθειες όπως αναπνευστήρες, ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, αναλώσιμα εργαστηρίων, εμβόλια και θεραπείες, έχουν παρασχεθεί μέσω του rescEUπροκειμένου να ενισχυθούν οι εθνικές υπηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ωστόσο, η πανδημία κατέδειξε ότι όταν πολλά κράτη μέλη πλήττονται ταυτόχρονα από την ίδια έκτακτη ανάγκη, ο υφιστάμενος τρόπος διαχείρισης κρίσεων ενέχει περιορισμούς. Το ΕΚ θέλει ως εκ τούτου να ενδυναμωθεί ο ρόλος της ΕΕ μέσω του rescEU και να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν θα αφεθούν στην τύχη τους, βασιζόμενα μόνο στον δικό τους εξοπλισμό και εθελοντική βοήθεια στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τέτοιας κλίμακας έκτακτες καταστάσεις.

Χρειάζεται περισσότερη και πιο διαφανής χρηματοδότηση

Κατά τη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για το ταμείο ανάκαμψης και τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  στηρίζει μια σημαντική αύξηση του ποσού που προτείνει η Επιτροπή να διατεθεί για το σκοπό αυτό.

Ζητά ωστόσο τη διάθεση ενός αρκετά υψηλότερου ποσοστού των σχετικών κονδυλίων για την ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς νέου απαραίτητου εξοπλισμού, υλικού και πόρων για το rescEU, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει καλύτερα τα κράτη μέλη όταν η εθνική επάρκεια φτάνει στα όριά της. Το γεγονός αυτό θα καθιστούσε δυνατή μια άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις μεγάλης κλίμακας ή σε άλλες καταστάσεις που συμβαίνουν σπάνια αλλά που έχουν μεγάλο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων καταστάσεων στον τομέα της υγείας όπως αυτή του COVID-19.

Για να είναι περισσότερο διαφανής η ευρωπαϊκή χρήση πόρων, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν την ανάγκη να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα ποσά στους τρεις πυλώνες του μηχανισμού – πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος