Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
 

Το Πράσινο Ταμείο εκχωρεί χρηματοδοτούμενες δράσεις απολιγνιτοποίησης σε ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης

Αναρτήθηκε: 22.07.2020

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση, που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, προβλέπεται ότι με υπουργική απόφαση το Πράσινο Ταμείο μπορεί να εκχωρεί σε Ενδιάμεσο Φορέα τη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα και  συγκεκριμένα για ενεργοποίηση δράσεων που συνδέονται με την πολιτική της απολιγνιτοποίησης.

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με το  ν.3889/2020, μπορεί να επιδιώξει την ενεργοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού αποτυπώματος  και να συστήνει θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού. Μια τέτοια δυνατότητα, ωστόσο, μπορεί να προκαλεί διοικητική γραφειοκρατία και χρονοτριβή για την υλοποίηση των προγραμμάτων των πράσινων πόρων.

Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η εξουσιοδότηση για την εκχώρηση, με υπουργική απόφαση, καθηκόντων του Πράσινου Ταμείου σε ενδιάμεσο φορέα, για τη διαχείριση προγραμμάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Με την υπουργική απόφαση καθορίζονται η πηγή και το ύψος των πόρων των προγραμμάτων, το είδος και η έκταση των εκχωρούμενων καθηκόντων καθώς και το είδος και ύψος των προκαλούμενων διαχειριστικών δαπανών, τίθεται το ανώτατο όριο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% επί του συνολικού προϋπολογισμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται κάθε φορά ο ενδιάμεσος φορέας. Οι ειδικές ρυθμίσεις εκχώρησης προβλέπονται σε επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του Πράσινου Ταμείου.

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης δε,  μπορεί να ορίζεται ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος