Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
 

Πάτρα: Πιλοτικό πρόγραμμα επεξεργασίας λυμάτων “RE-water” από δήμο – ΔΕΥΑΠ – πανεπιστήμιο

Αναρτήθηκε: 21.07.2020

Πιλοτικό Πρόγραμμα επεξεργασίας  αστικών λυμάτων, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους υλοποιεί ο δήμος Πατρέων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας και την ΔΕΥΑ Πάτρας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης  του έργου με τίτλο “RE-water -Eco technologies for the waste water management” που χρηματοδοτείται  από το  “COOPERATION PROGRAMME: (Interreg V-A) EL-IT – Greece-Italy” EU programme,  στο οποίο εταίρος είναι ο δήμος Πατρέων και συνδεδεμένος εταίρος η ΔΕΥΑ Πατρών.

Την ευθύνη την υλοποίηση της δράσης έχει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του δήμου, ενώ η μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2020 σε χώρο του βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΠ.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσίασαν σήμερα  ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Νίκος Ασπράγκαθος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας και ο καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Χρηστάκης Παρασκευά.

Όπως είπε ο δήμαρχος Πατρέων Κ. Πελετίδης  αντικείμενο του προγράμματος ήταν τα αστικά λύματα να φθάσουν σε επίπεδο ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για άρδευση και για άλλες χρήσεις καλύπτοντας ανάγκες του δήμου και με αυτό τον τρόπο θα καταλήγει λιγότερο νερό από τον βιολογικό στην θάλασσα.

Ο αντιδήμαρχος, Νίκος Ασπράγκαθος σημείωσε ότι το έργο Rewater θα συμβάλει στην απόδειξη της ωριμότητας της τεχνολογίας για την τριτοβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

« Η απόκτηση της γνώσης της σχετικής τεχνολογίας από τους εργαζόμενους του δήμου και της ΔΕΥΑΠ, σημείωσε,  μας δίνει την δυνατότητα να υποβάλλουμε πρόταση χρηματοδότησης για την εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας όλου του αποβλήτου του βιολογικού καθαρισμού».

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας τόνισε ότι η ΔΕΥΑΠ τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει  τη συνεργασία με τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάπτυξη και εφαρμογή  νέων τεχνολογιών σε θέματα  Ύδρευσης-Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Και στο πλαίσιο αυτής συνεργασίας συμμετέχει και στη δράση του προγράμματος Συνεργασίας InterregGreece-Italy με τίτλο «RE Water-Managment».

Ωστόσο, σημείωσε πως παρά τα πολλαπλά οφέλη που έχει η χρήση ανακτημένου νερού, μέχρι στιγμής, η δυναμική της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δεν έχει αξιοποιηθεί, καθώς πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνικά, νομικά-θεσμικά εμπόδια δυσχεραίνουν την ευρύτερη εφαρμογή αυτών των πρακτικών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τα πιο σημαντικά εμπόδια, είναι το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ιδιοκτησία και τα δικαιώματα χρήσης του ανακτημένου νερού, η απουσία περιβαλλοντικών πολιτικών που να εστιάζουν στη μείωση της ρύπανσης, η περιορισμένη ένταξη της χρήσης ανακτημένου νερού στις πολιτικές χρήσεις γης και χωροταξικής ανάπτυξης,  η ελλιπής ενημέρωση του κοινού,  και η  απουσία κρατικών πηγών χρηματοδότησης έργων.

«Η ΔΕΥΑΠ, ανέφερε ο κ. Παπανικήτας,  με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών και των υπολοίπων συνεργατών και εταίρων, θέλησε να δώσει έμφαση σε συστήματα διαχείρισης  υδατικών πόρων και  μείωσης της  ρύπανσης  υδάτινων  αποδεκτών  βασισμένα σε τεχνολογίες  ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Χρησιμοποιώντας έναν μη συμβατικό υδατικό πόρο    -την έξοδο της δευτεροβάθμιας καθίζησης του βιολογικού καθαρισμού-,  θέλησε μέσα από το πρόγραμμα Re-Water,  να κατασκευάσει και εγκαταστήσει μια πιλοτική μονάδα αναπτύσσοντας μια τεχνολογία,  που είναι φιλική στο περιβάλλον και τη χρήση της,   με υψηλή απόδοση και μικρή απαίτηση γης, έχοντας παράλληλα τα  εχέγγυα τις εύκολης  αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού λειτουργούντων  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Μέσα από αυτήν την προσπάθεια θα βγουν πολύτιμα συμπεράσματα για τις διαδικασίες μελέτης και εφαρμογής,  καθώς και για τις πρακτικές ορθής και αποδεκτής εκτέλεσης σχεδίων επαναχρησιμοποίησης υγρών αστικών λυμάτων για άρδευση χώρων πρασίνου από την απόρριψή τους σε θαλάσσιους αποδέκτες.

Μετά το πέρας του προγράμματος η εγκατάσταση θα αποδοθεί στη ΔΕΥΑΠ και θα αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο».

Στην τοποθέτησή του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Χρηστάκης Παρασκευά, μεταξύ άλλων είπε:

«Πριν από τέσσερα χρόνια υποβάλλαμε πρόταση για το Πιλοτικό Πρόγραμμα βρήκαμε άμεση ανταπόκριση από τον Δήμο και την ΔΕΥΑΠ και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί τους.

Στόχος ήταν να πάμε στην τριτοβάθμια διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων ώστε το νερό που βγαίνει από τον Βιολογικό να πηγαίνει στην θάλασσα πιο καθαρό. Αυτό το είχε ήδη υπερκαλύψει η ΔΕΥΑΠ με την μεμβράνη που έχει τοποθετήσει. Έτσι εμείς στραφήκαμε στον άλλο στόχο που ήταν η δυνατότητα αξιοποίησης του νερού που βγαίνει από τον Βιολογικό. Σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και κάναμε την εγκατάσταση και όλες τις αναλύσεις που χρειάζονταν ώστε να καλύπτουμε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Εξαλείψαμε εντελώς τα στερεά και μειώσαμε εντελώς τοπ μικροβιακό φορτίο.

Με την τριτοβάθμια επεξεργασία μπορούμε να πάμε σε πλήρη αξιοποίηση του νερού που βγαίνει από τον Βιολογικό της Πάτρας. Να το χρησιμοποιήσει ο Δήμος να ποτίζει τα δένδρα στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους, να ποτίζει τα πάρκα, τους δημοτικούς ελαιώνες, να πλένει κάδους και δρόμους μετά τις λαϊκές αγορές, να το χρησιμοποιεί στα κοιμητήρια και σε άλλες εγκαταστάσεις».

Στον χώρο της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων, έχει εγκατασταθεί «Πιλοτική Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης της απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Πάτρας και την εξασφάλιση νερού κατάλληλου για την άρδευση δημοτικών χώρων πρασίνου και άλλων χρήσεων.

Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών λυμάτων παρουσιάζει εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και οικονομικά οφέλη.

Η ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας  της μονάδας είναι 250-300 m3 αστικών λυμάτων.

H τεχνολογία υπερδιήθησης (Ultrafiltration) του νερού, η οποία προτάθηκε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο  RE-water, εξασφαλίζει την άριστη απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερου των πόρων των μεμβρανών υπερδιήθησης, συμπεριλαμβανομένων κολλοειδών, στερεών, βακτηρίων κ.λ.π.

Το σύστημα των μεμβρανών υπερδιήθησης που  χρησιμοποιείται  έχει  τοποθετηθεί χωριστά έξω από δεξαμενή καθίζησης (ή ακόμα και αερισμού)  και είναι τύπου “παράπλευρης ροής” (sidestream) και  αποτελείται από πολλά επιμέρους  οκτώ (8) κυλινδρικά στοιχεία μεμβρανών (modules).

Από τις μέχρι σήμερα δοκιμές και μετρήσεις η απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου είναι πολύ υψηλή και το υγρό εξόδου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύναται να χρησιμοποιηθεί για αστικές χρήσεις”.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Re-Water  μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.interreg-rewater.eu/

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος