Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
 

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IANOS συμμετέχει ο Δήμος Νισύρου

Αναρτήθηκε: 29.06.2020

Στο Ευρωπαϊκό Έργο που τιτλοφορείται ως “IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and Smartification of Islands” και με ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ IANOS, θα συμμετάσχει ως εταίρος ο Δήμος Νισύρου. Κύριο αντικείμενο έρευνας και τεχνολογικής εφαρμογής, την ανάπτυξη, διαστασιολόγηση και λειτουργία έξυπνων ενεργειακών συστημάτων που στοχεύουν στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα και την πιο βιώσιμη διαχείριση παραγωγής και διανομής ενεργειακής ισχύος σε νησιωτικές περιοχές.

Ο ρόλος του Δήμου Νισύρου είναι να συμμετάσχει σε διάφορες δράσεις του προγράμματος  με κύριο στόχο να εκπονήσει μελέτες σκοπιμότητας για διάφορες από τις τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος που πρόκειται να εφαρμοστούν στα Νησιά Φάρους (Lighthouse) και τα νησιά Ακολούθους (Followers). Τα νησιά Φάροι είναι οι Αζόρες (νησί Terceira) από Πορτογαλία και το Ameland από Ολλανδία, ενώ τα Νησιά Ακόλουθοι (Followers of Fellows) είναι η Lampendusa από Ιταλία, τα Bora-Bora από τη Γαλλική Πολυνησία, και η Νίσυρος από Ελλάδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Π/Υ) για το Δήμο Νισύρου είναι 95750.0 €, ενώ στην εκπόνηση μελετών θα παράσχει υποστήριξη και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που λειτουργεί ως Συντονιστής του έργου σε Τεχνικό Επίπεδο. Ο Δήμος έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ το 2019.

Ο επι μέρους Π/Υ διαρθρώνεται για το Δήμο Νισύρου ως εξής: Π/Υ Προσωπικού: 48228.0 € , Π/Υ Άλλων Άμεσων Δαπανών: 27000.0 € , Π/Υ Έμμεσων Δαπανών: 18807.0 €.

Ο συνολικός Π/Υ είναι 100% χρηματοδοτούμενος από την ΕΕ.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος