Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020
 

Σε διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Κοζάνης «Κοζάνη-Έξυπνη Πόλη»

Αναρτήθηκε: 02.06.2020

Smart City of Kozani

Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τον μετασχηματισμό του σε έξυπνο Δήμο, εκπόνησε το στρατηγικό σχέδιο «Κοζάνη – Έξυπνη Πόλη», το οποίο και τίθεται από σήμερα σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, μέσα από τον επίσημο Δημόσιο Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου cityofkozani.gov.gr, αποσκοπώντας: 

– στην ενίσχυση των αρχών διαφάνειας  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

– στην επέκταση του ανοιχτού διαλόγου και της ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων (δημοσίου και ιδιωτικών) στην ανάπτυξη και τον προγραμματισμό πολιτικών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά πέντε κύριους άξονες με βάση τους οποίους αναπτύσσονται προτάσεις έργων και δράσεων. Οι άξονες αυτοί είναι:

1. Περιβάλλον και Ενέργεια

2. Κινητικότητα – Μεταφορές

3. Έξυπνη Διαβίωση

4. Έξυπνοι πολίτες

5. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Καλούνται οι πολίτες, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις, τις προτάσεις, τους προβληματισμούς και τα επιχειρήματά τους επί του σχεδίου στον σύνδεσμο https://cityofkozani.gov.gr/diabouleuseis .

Ειδικότερα, ο Δήμος κοινοποιεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα το αντικείμενο της Δημόσιας διαβούλευσης που περιλαμβάνει:

– συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου 

– πλήρες κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού 

– στοιχεία και οδηγίες για τη διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερομένων

– ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης

Καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 21η Ιουνίου 2020. 

“Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός όπως θα διαμορφωθεί μετά την δημόσια διαβούλευση θα τεθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή όλων  θα συμβάλλει σημαντικά στη λήψη συλλογικών αποφάσεων, σε κλίμα διαφάνειας και συναίνεσης”, όπως ενημερώνει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος