Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
 

Μέσω e-ΕΦΚΑ η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τ. ΟΠΑΔ και τ. ΤΥΔΚΥ

Αναρτήθηκε: 29.05.2020

Από την 1η Ιουνίου 2020, επεκτείνεται σε όλα τα περιφερειακά και τοπικά υποκαταστήματα μισθωτών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατ΄ εφαρμογή του ν. 4254/2014, η αρμοδιότητα εξυπηρέτησης των εν ενεργεία ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του τ. Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου ΟΠΑΔ και του τ. Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ, καθώς και των έμμεσων μελών οικογενείας αυτών, για

α) χορήγηση, παράταση, διακοπή ή αναστολή, της ασφαλιστικής ικανότητας και

β) χορήγηση εξόδων κηδείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, που θα προκύψουν, κατά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αυτοί θα απευθύνονται στη Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας–Διεύθυνση Α΄ Παροχών Τμήμα Ασφαλιστικής Ικανότητας και Τμήματα Α΄ και Β΄ Εξόδων Κηδείας, αντίστοιχα.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος