Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020
 

Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο η “Βιώσιμη Πόλη” θα παρακολουθεί την ενεργειακή παρακολούθηση δημοτικών κτιρίων

Αναρτήθηκε: 18.05.2020

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή παρακολούθηση και υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτιρίων και εγκαταστάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση» που υπέβαλε το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019» του Πράσινου Ταμείου.

Η πρόταση περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εγκατάσταση σε επιλεγμένους δήμους του δικτύου «Βιώσιμη Πόλη» ψηφιακής πλατφόρμας GIS, η οποία θα παρακολουθεί το ανθρακικό αποτύπωμα και τις ενεργειακές καταναλώσεις των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με σκοπό να αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο εποπτείας των υποδομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εφαρμογή της πλατφόρμας θα συμβάλλει στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς οι δήμοι θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν στοχευμένες παρεμβάσεις είτε ενεργειακής αναβάθμισης, είτε ενεργειακής διαχείρισης να μειώσουν τις καταναλώσεις, το κόστος και το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

 Επιπλέον, θα ενισχύσει και θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος που εξελίσσονται στους δήμους, καθώς και όσα βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού τους.
​​

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος