Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020
 

Για 3 ακόμη χρόνια η συνεργασία ΤΠκΔ με την ΕΕΤΑΑ

Αναρτήθηκε: 11.05.2020

Για τρία ακόμη χρόνια το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα εξακολουθήσει να στηρίζει την ανάπτυξη σε δήμους, χρηματοδοτώντας την εκπόνηση μελετών έως 85.000 ευρώ, κυρίως κάτω των 15000 κατοίκων.

Ταυτόχρονα η ΕΕΤΑΑ αναλαμβάνει τεχνικός σύμβουλος του ΤΠκΔ, που θα καθορίζει τους δικαιούχους δήμους αυτής της δράσης.

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων ο πρόεδρος του ΤΠκΔ, Δ. Σταμάτης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπ. Σπυρίδων υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με την οποία στην ΕΕΤΑΑ ανατίθεται ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου του ΤΠκΔ, που θα καθορίσει τους δικαιούχους δήμους αυτής της επιχορήγησης.

Αναλυτικότερα: Δικαιούχοι της επιχορήγησης (Α΄ Δράσης) ορίζονται όλοι οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, καθώς και οι ορεινοί δήμοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), άνω των 10.000 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης (Β΄ Δράσης) ορίζονται:

α) Οι δήμοι της χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως 15.000 κατοίκους που δεν έχουν ενταχθεί στην Α΄ δράση της επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίστηκαν με παλαιότερη ΚΥΑ, ήτοι την υπ΄ αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017 (ΦΕΚ 2049/τ. β/14-6-2017) απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και οικονομικών.

β) Οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων, των οποίων οι δημοτικές και κοινοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό από 50% μέχρι 100%, για την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος αποκλειστικά και μόνο στις ανωτέρω ενότητες.

γ) Οι δικαιούχοι δήμοι της Α΄ και Β΄ δράσης αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση διαδημοτικών έργων στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποχέτευσης.

δ) Όλοι οι δήμοι της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητας τους από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, ήτοι σεισμών και πλημμυρών, εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος