Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
 

Πέντε ανοιχτές προσκλήσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου αναμένουν προτάσεις δήμων και νομικών προσώπων

Αναρτήθηκε: 09.05.2020

Την έγκαιρη υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πέντε ανοιχτών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ / ΠΕΠ επισημαίνει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με επιστολή του προς τους δημάρχους της Περιφέρειας.

Οι προσκλήσεις στις οποίες αναφέρεται ο περιφερειάρχης είναι οι εξής:

Αναβάθμιση των Υποδομών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 30/06/2020.

Εργα Ορθολογικής και Αποδοτικής Διαχείρισης Πόσιμου Νερού, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 26/06/2020.

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 30/07/2020.

Στέγες υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 27/07/2020.

Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον ρομά, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 31/07/2020.

Ο περιφερειάρχης σημειώνει ότι για όλες τις πιο πάνω προσκλήσεις -το περιεχόμενο, τα παραρτήματα και τα συνημμένα σε αυτές έγγραφα- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις ιστοσελίδες www.ppel.gov.gr και www.evdpelop.gr .

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος