Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
 

ΕΕΤΑΑ: Οδηγίες προς τους ΟΤΑ για πληρωμές στους παιδικούς σταθμούς τον Απρίλιο

Αναρτήθηκε: 28.04.2020

Οδηγίες προς δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα για την πληρωμή στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020» απέστειλε η ΕΕΤΑΑ.

Ειδικότερα οι παραπάνω δημοτικοί φορείς προκειμένου να πληρωθούν, για το μήνα Απρίλιο 2020, από το πρόγραμμα, θα πρέπει να αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.:

Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης (ΜΔΠ) Απριλίου 2020, αυστηρά, το αργότερο, μέχρι τις 08/5/2020, με email στον αρμόδιο χειριστή, τα οποία θα φέρουν σφραγίδα του φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου.

Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης (ΜΔΠ) Απριλίου 2020, θα περιέχουν τα ονοματεπώνυμα των ωφελούμενων, χωρίς τις ημέρες παρουσίας και τις υπογραφές αυτών.

Οι ωφελούμενες που θα υπολογιστούν για την πληρωμή του μηνός Απριλίου, θα είναι αυτές που υπολογίσθηκαν για την πληρωμή του Μαρτίου. Θα εξαιρεθούν από τις πληρωμές Απριλίου και τις επόμενες :

1. Οι διαγραφές ωφελούμενων, που καταχωρήθηκαν από τους φορείς, έως τις 12/3/2020.

2. Οι νέες εγγραφές ωφελούμενων παιδιών, που καταχωρήθηκαν μετά από τις 04/3/2020.

Οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών Απριλίου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Πληροφόρηση και στοιχεία για τους φορείς και τις δομές του προγράμματος), μόλις ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται σε όλους τους φορείς ότι σύμφωνα με τα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ α) με Αριθ. Πρωτ. 41158 – 24-04-2020 με θέμα «Οδηγίες για την ορθή υλοποίηση διαδικασιών για χρηματοδότηση δομών» β) με ΑΠ 40108/21.04.2020 και θέμα «Διευκρινίσεις επί του εγγράφου με ΑΠ 39645/16.04.2020»:

Κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των δομών που εμπίπτουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020», δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση «αξιών τοποθέτησης» (vouchers) που δεν είχαν ενεργοποιηθεί έως τη χρονική στιγμή λήψης των μέτρων αναστολής, ούτε η μετατροπή αυτών για αλλαγή κατηγορίας από Α1 σε Α2.

Ομοίως, δεν είναι δυνατή η συμπερίληψη στη δράση αυτή, φορέων και δομών (ή και βάρδιας) που δεν έχουν ενεργοποιηθεί στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, έως τη χρονική στιγμή λήψης των μέτρων αναστολής.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος