Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
 

Κανονικά η χρηματοδότηση δημοτικών κοινωνικών δομών που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Αναρτήθηκε: 09.04.2020

Απρόσκοπτα θα  συνεχιστεί η  χρηματοδότηση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Κοινωνικό Ταμείο και, γενικά, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας. 

Σημειώνεται ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 75), προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠμεΑ, τα ΚΔΗΦ και τα ΚΗΦΗ, που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ακόμα κι αν η λειτουργία των δομών τους έχει ανασταλεί ως μέτρο πρόληψης κατά της διάδοσης του κορονοϊού.  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη σημερινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, οι πληρωμές στις εν λόγω δομές για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και μεταγενέστερα, για όσο διαρκεί η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά.  

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται διαζευκτικά σε σχέση με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης που παρέχονται σε όλες αδιακρίτως τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης, 20ής και 30ής Μαρτίου.

Κατά συνέπεια, για τις επιχειρήσεις των οποίων η χρηματοδότηση είτε προέρχεται εξ ολοκλήρου, είτε εν μέρει από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια να διατηρήσουν τη χρηματοδότησή τους από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ή να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις των παραπάνω Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
Σημειώνεται ότι η συνέχιση της χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πραγματοποιείται σε κοινωνικές δομές, εφόσον ο εργοδότης δεν έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 12998/232/23.3.2020 (Β΄1078).

Εργοδότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση πριν την έκδοση της Υπουργική Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να την ανακαλέσουν, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εργασίας (14676/253/7.4.2020) αναφέροντας ως λόγο ανάκλησης την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 17 της από 30.2.2020 ΠΝΠ.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος