Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
 

Σύμβαση Δήμου Βριλησσίων – Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Δικτύου ΄Υδρευσης

Αναρτήθηκε: 07.04.2020

Στην υπογραφή της σύμβασης επενδυτικού δανείου  ύψους 3.720.000,00 ευρώ μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  για τη χρηματοδότηση του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων του Δήμου Βριλησσίων», προχώρησε ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης,

Το έργο για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της πόλης θα περιλαμβάνει:

· αλλαγή υδρομετρητών και αντικατάστασή τους με σύγχρονες ψηφιακές μονάδες μέτρησης
· εκσυχρονισμό και αναβάθμιση των αντλιοστασίων
· την εξ αποστάσεως (τηλεματική) διαχείριση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης
· την ορθολογική διαχείριση της πίεσης του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές
· τον ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου καθώς επίσης και
· τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο δίκτυο.

Το σύνολο του ποσού του δανείου, που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, θα εξοφληθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος