Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για το σύνολο της χώρας έως το 2027

Αναρτήθηκε: 21.02.2020

Η ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων των εγκαταστάσεων επεξεργασία λυμάτων στο σύνολο των περιοχών με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων μέχρι το τέλος του 2022 καθώς και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων στο σύνολο της χώρας στη νέα προγραμματική περίοδο, έως το 2027, αποτελεί στόχο της Επιτροπής Καθοδήγησης για το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας.

Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κ.  Αραβώσης στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε  παρουσία στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ παραβρέθηκαν  ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών Μ.  Σταυριανουδάκης, η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείο (ΕΚΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ν.  Δανδόλου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός ως εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ, ο Δ. Καφαντάρης γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ,  ο Γ.  Μαρινάκης πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ, εκπρόσωποι των υπουργείων  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς επίσης και στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΕΠΕΡΑΑ, της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ και της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των παριστάμενων μελών και δρομολογήθηκαν διαδικασίες επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ωρίμανση και την υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων, θέματα ιδιωτικών συνδέσεων και επιλεξιμότητας του κόστους των εξωτερικών διακλαδώσεων, θέματα προβληματικών υποδομών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, αδυναμίες ορθής λειτουργίας σε μικρούς Δήμους και τέλος θέματα διαχείρισης ιλύος και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων. Συζητήθηκε επίσης, το ενδεχόμενο ένταξης στη νέα προγραμματική περίοδο έργων εξοικονόμησης νερού και αφαλατώσεων. 

Τέλος, συζητήθηκε η έως τώρα πορεία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων, και κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση ενός συνόλου ενεργειών για την επιτάχυνσή του.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος