Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
 

Υπ. Υγείας: Μέχρι 13 Μαρτίου η αποστολή στοιχείων 3ετίας από τους ΟΤΑ για την ποιότητα νερού

Αναρτήθηκε: 14.02.2020

Το αργότερο μέχρι τις 13 Μαρτίου καλούνται οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας να αποστείλουν τα στοιχεία ποιότητας του νερού για την τριετία 2017-2019 στο υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Π. Πρεζεράκος  το υπουργείο προκειμένου να ανταποκριθεί έγκαιρα στην υποχρέωση της χώρας  να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα στοιχεία της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όλης της επικράτειας σε τριετή βάση, ζητά να αποσταλούν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2017,2018,2019 το συντομότερο δυνατό μέχρι τις 13 Μαρτίου 2020.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:

  • Oι εκθέσεις που αποστέλλονται στην Ε.Ε συντάσσονται σύμφωνα με τα συνημμένα πρότυπα πινάκων με βάση τον υδροδοτούμενο πληθυσμό.
  • Ο καθορισμός του υδροδοτούμενου πληθυσμού γίνεται βάσει της ζώνης παροχής νερού που εξυπηρετεί αυτόν. Ως ζώνη παροχής νερού του υδροδοτούμενου πληθυσμού νοείται η περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ζώνη δεν συμπίπτει πάντοτε με την διοικητική υποδιαίρεση της Xώρας ( δηλ. ο πληθυσμός ενός Δημοτικού Διαμερίσματος, ή Δήμου, ο οποίος πιθανόν υδροδοτείται από περισσότερες της μιας παροχών, με ανομοιόμορφη ποιότητα πόσιμου νερού).

Σε περίπτωση που ο υδροδοτούμενος πληθυσμός μιας περιοχής εξυπηρετείται από παραπάνω από μια ζώνες παροχής νερού, τότε η συμπλήρωση των σχετικών Πινάκων θα γίνεται για κάθε ζώνη παροχής νερού και όχι συνολικά για όλες τις ζώνες παροχής (π.χ. 3 ζώνες παροχής νερού σε μια περιοχή – 3Πίνακες συμπληρώνονται).

  •  Τα στοιχεία που θα αποσταλούν θα αφορούν στα αποτελέσματα των αναλύσεων πόσιμου νερού κυρίως από το σημείο παροχής νερού στον καταναλωτή, αλλά και από το δίκτυο ύδρευσης, μετά την ενδεχόμενη επεξεργασία του, απολύμανση κ.λ.π. δηλαδή από τη δεξαμενή συγκέντρωσης του νερού ως το δίκτυο διανομής του νερού.

Επιπλέον τονίζεται ότι για την ομοιόμορφη παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά την σύνταξη της σχετικής έκθεσης της τριετίας, η αποστολή των στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να γίνεται από τους Υπεύθυνους ύδρευσης εντός της τεθείσας προθεσμίας:

Α) μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένου ότι σε επίπεδο Ε.Ε. θα εισάγονται σε ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ώστε να αποτυπώνεται η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κάθε Χώρας εντός της Ε.Ε, 

Β) με ορθή και υπεύθυνη αναγραφή των στοιχείων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες καταγραφής, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν συστηματικά λάθη καταγραφής.

Οι πίνακες καταγραφής βρίσκονται αναρτημένοι υπό μορφή υπολογιστικού φύλλου (excel) στον επίσημο ιστοχώρο του Υ.Υ. www.moh.gov.gr/Υγεία/Δημόσια Υγεία/Υγιεινή Περιβάλλοντος/Προστασία Ποιότητας υδάτων/Προστασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και σε αυτή τη μορφή θα πρέπει να συμπληρωθούν. Μετά τη συμπλήρωσή τους οι πίνακες θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ymp-posimo@moh.gov.gr.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος