Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020
 

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για ένταξη των ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε οργανικές μονάδες των δήμων

Αναρτήθηκε: 28.01.2020

Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο “Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις” του υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων, με την οποία προτείνει την ένταξη των  ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε οργανικές μονάδες των δήμων. Να προβλεφθεί κρατική χρηματοδότηση, η οποία είναι ήδη εξασφαλισμένη μέσω του σκέλους των εθνικών πόρων του προγράμματος “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” και να συσταθούν μόνιμες θέσεις εργασίας για το προσωπικό με ισχυρή μοριοδοτηση της προϋπηρεσίας τους. 

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην σχετική αιτιολογική έκθεση: «Στο πλαίσιο, επομένως, της υιοθέτησης μέτρων προστασίας του παιδιού και συνδρομής στην οικογένεια για την ανατροφή του, προς αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού  προβλήματος,  κρίνεται  σκόπιμη  η  ένταξη  των  δομών  των  ΚΔΑΠ  και ΚΔΑΠμεΑ στους δήμους ως οργανικών μονάδων κοινωνικής προστασίας και αναπόσπαστο

μέρος των κοινωνικών υπηρεσιών και η δημιουργία μόνιμων θέσεων προσωπικού οι οποίες θα προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ με πρόβλεψη μοριοδότησης της αποκτηθείσας εμπειρίας».

 Προκειμένου να γίνει  επεξεργασία  των  λεπτομερειών  της  μετατροπής  των  ΚΔΑΠ  και  ΚΔΑΠμεΑ  σε οργανικές μονάδες των δήμων κρίνεται απαραίτητο είναι να λειτουργήσει ομάδα εργασίας με συμμετοχή  των  συναρμόδιων  υπουργείων (Εργασίας  και Κοινωνικών  Υποθέσεων  και Εσωτερικών) και των εμπλεκόμενων φορέων(ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ, ΠΑΣΕΚΔΑΠ κ.λπ.), όπως είχε αποφασιστεί τον Απρίλιο του 2019.

Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

«Τα  υφιστάμενα  Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών(ΚΔΑΠ)και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) των Δήμων και  των νομικών τους προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία λειτουργούν κατά την ημερομηνία  δημοσίευσης  του  παρόντος  δύνανται  να  μετατρέπονται  σε  οργανικές μονάδες  των  Δήμων,  εντασσόμενες  στις δημοτικές κοινωνικές  υπηρεσίες. 

Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις προσωπικού των μονάδων περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδικοτήτων και του ανά ειδικότητα αριθμού εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή έργου.

Με  κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος».

Αξίζει να αναφερθεί πως αντίστοιχη τροπολογία έχει καταθέσει παλαιότερα και το ΚΙΝΑΛ στα πλαίσια των προτάσεων του  για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ χαιρετίζει τις παραπάνω πρωτοβουλίες και καλεί τόσο την κυβέρνηση να τις κάνει αποδεκτές, όσο και τους βουλευτές όλων των κομμάτων να υποστηρίξουν κοινοβουλευτικά τις παραπάνω πρωτοβουλίες.


Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος