Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
 

Δήμος Κατερίνης: Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αναρτήθηκε: 24.01.2020

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στοΔημαρχείο Κατερίνης(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Έγκριση της  έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Διαβητικών Ν.Πιερίας Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο «Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα» Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : ΄΄Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης΄΄ (αρ. μελ. 141/2017)  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιαλός
  Γνωμοδότηση για την εκ νέου επιβολή ή μη της αυτοδίκαια αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που αφορά στην ιδιοκτησία του Καπαγιαννίδη Τηλέμαχου του Νικολάου που βρίσκεται στο ΟΤ Γ 673 και με κ.κ. 052716 και 052710 στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – Επέκταση Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ
  Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια Εισηγητής: : Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
  Διάθεση-υπόδειξη θέσεων-χώρων για την τοποθέτηση των μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης των  χρησιμοποιημένων ενδυμάτων και υποδημάτων Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
  Καθορισμός εξόδων παράστασης αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ για το έτος 2019 Εισηγητής: ΟΠΠΑΠ
οππ Ορισμός του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας (κύριος έργου) του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κοινωνικές Υποδομές» (Αμεα, ηλικιωμένοι) με Κωδικό ΟΠΣ 5008964 Εισηγητής: ΔΗΚΕΔΗΚ
  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
  Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος