Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
 

Το ΥΠΕΣ ζητά από τα Πειθαρχικά Συμβούλια τα στοιχεία των πειθαρχικών υποθέσεων για το 2019

Αναρτήθηκε: 15.01.2020

Εγκύκλιο με θέμα «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων» εξέδωσε το υπουργείο  Εσωτερικών. 

Με την εν λόγω εγκύκλιο καλούνται τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να στείλουν στη Γενική Γραμματεία  Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα τα στοιχεία των πειθαρχικών υποθέσεων τους για το έτος 2019.

Τα  στοιχεία που θα πρέπει να αποσταλούν είναι σχετικά με:

· τον αριθμό των υποθέσεων που είχαν εκδικασθεί από 01-01-2019 έως 31-12-2019

· τον αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούσαν έως τις 31-12-2019

· λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων

· την ημερομηνία εισαγωγής κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης (από 01-01- 2019 έως 31-12-2019) στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)

· την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση (από 01-01-2019 έως 31-12-2019)

· την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα).

Η ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου το υπουργείο να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εξαγωγή χρήσιμων στοιχείων για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος