Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020
 

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας:Υποβολή προτάσεων για ένταξη εγγειοβελτιωτικών έργων στο ΠΑΑ

Αναρτήθηκε: 20.12.2019

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για έργα που αφορούν εγγειοβελτιωτικές υποδομές δημοσιοποίησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠ) της περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη – από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης- δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται συνολικά σε 12.520.000 ευρώ και δικαιούχοι είναι η περιφέρεια και οι δήμοι των 5 περιφερειακών ενοτήτων της.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 250.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος μπορεί να φθάσει τα 2.200.000 ευρώ.

Ως κύριος τομέας εστίασης ορίζεται η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τη γεωργία και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επομένως, τα έργα που υποστηρίζονται αφορούν μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία και συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ).

Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.

Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένα ύδατα).

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ ((Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης) στον δικτυακό τόπο www.opsaa.gr/RDIIS.

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία δεν ορίζεται η ηλεκτρονική υποβολή υποβάλλονται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου (στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη).

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι σήμερα Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 και αυτή της λήξης η Παρασκευή 24 Απριλίου 2020, ενώ για όσα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή αυτά θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρι τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου 2020.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος