Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
 

Νέες ρυθμίσεις για δημοτικά τέλη φέρνουν απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις

Αναρτήθηκε: 09.12.2019

Δύο ρυθμίσεις σχετικά με τα δημοτικά τέλη περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο – «σκούπα» που εισήχθη στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 του πολυνομοσχεδίου, παρέχεται η δυνατότητα στους δημότες –υπόχρεους να δηλώσουν ορθά στοιχεία των ακινήτων τους για τον υπολογισμό οφειλόμενων τελών, φόρων και εισφορών, τα οποία εισπράττονται από τους δήμους.

Η δήλωση με τα ορθά στοιχεία μπορεί να υποβληθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2020, χωρίς να επιβληθούν πρόστιμα για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες  φόρους, τέλη και εισφορές  που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές θα υπολογίζονται και θα οφείλονται μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Επίσης με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου (51) ρυθμίζονται οφειλές για το δημοτικό τέλος  2% του άρθρου 20 του Ν.2539/1997.

Η ρύθμιση ισχύει μόνο για τους δήμους που με αποφάσεις τους και «κατά παράνομο τρόπο» απενεργοποίησαν την είσπραξη του τέλους, «και δημιούργησαν στους οφειλέτες την πεποίθηση ότι δεν όφειλαν να εισπράξουν το τέλος αυτό από τους συναλλασσόμενους με αυτούς. Αυτό όπως είναι φυσικό δημιούργησε οφειλές, με πρόστιμα και προσαυξήσεις τα οποία επιβλήθηκαν χωρίς οι οφειλέτες να έχουν καμία ευθύνη».

Με τη ρύθμιση που εισάγεται στο πολυνομοσχέδιο, οι οφειλέτες αυτοί απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις  και μπορούν να επιστρέψουν στους δήμους  τα ποσά  – που έχουν ήδη εισπράξει και δεν έχουν αποδώσει – εφάπαξ ή τμηματικά  και έως εκατόν είκοσι δόσεις, χωρίς καμία προσαύξηση.

Συγκεκριμένα η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρει:  

 «Ποσά που οφείλονται για το δημοτικό τέλος 2% του αρ.20 του ν.2539/1997 και αφορούν οποιαδήποτε χρήση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λόγω λήψης σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών Αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να επιστραφούν εφάπαξ ή τμηματικά από μία έως 120 δόσεις, σύμφωνα με το αίτημα που υποβάλλει ο οφειλέτης χωρίς καμία προσαύξηση, πρόστιμο ή άλλου είδους επιβάρυνση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης».

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος