Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020
 

ΕΕΤΑΑ: Υπεγράφη σύμβαση για απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ

Αναρτήθηκε: 26.11.2019

Υπεγράφη η σύμβαση ανάμεσα στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και τον ανάδοχο του έργου «Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ – Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας – Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων», κατόπιν της ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού και της έγκρισης από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, του σχεδίου της συγκεκριμένης σύμβασης.

Το έργο θα διαρκέσει 14 μήνες. Ανάδοχος είναι η ένωση τριών εταιριών: DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», «ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ».

Στόχοι του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τους και της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, με το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο έργο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ  Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, δήλωσε: «Βρισκόμαστε σήμερα πολύ κοντά στην πραγματοποίηση στόχων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της αξιοπιστίας των ΟΤΑ. Με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, απλούστερες και τυποποιημένες διαδικασίες. Με ηλεκτρονική διαλειτουργικότητα με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και με παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δίκαια το έργο αυτό χαρακτηρίζεται έργο Σημαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα».

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος