Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
 

Δήμος Θηβαίων: Στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» η «Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων

Αναρτήθηκε: 06.11.2019

Στις 5 Νοεμβρίου 2019 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» η πράξη με τίτλο : «Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων του Δήμου Θηβαίων», με Κωδικό ΟΠΣ:5042920,  δημόσιας δαπάνης 192.550,94 €.

Το εν λόγω σχολικό κτίριο σήμερα είναι εξαιρετικά ενεργοβόρο και απαιτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις προκειμένου να καταστεί ενεργειακά αποδοτικό. 

Η προμελέτη του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και την προσαρμογή του στις σύγχρονες προδιαγραφές για τα δημόσια σχολικά κτίρια:

• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους

• Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας

• Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων

• Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

• Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες (εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΘ και Δημοτικό Προϋπολογισμό), θα προετοιμασθούν τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος