Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020
 

Δήμος Ηρακλείου: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Αναρτήθηκε: 22.07.2019

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Τετάρτη  24 Ιουλίου  2019  και  ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 46 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 με τίτλο «Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ» και Κ.Α. 30-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ» του Δήμου Ηρακλείου». (απόφαση 309/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 με τίτλο «Δημιουργία ενιαίου συστήματος ενημέρωσης επισκεπτών Δήμου Ηρακλείου (INFO Point & INFO kiosks  και ανάπτυξη εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης “Heraklion Gastronomy”» (απόφαση 310/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Υποχρεωτική αναμόρφωση στοχοθεσίας έτους 2019 (απόφαση 352/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων (απόφαση 353/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. με τίτλο «Είδη ατομικής προστασίας και γάλα (αποζημίωση προηγούμενων οικονομικών ετών 2012 έως και 2017 Ν. 4483/2017 άρθρο 97 και 4484/2017) – (απόφαση 354/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» (απόφαση 355/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση οδού Σταδίου από Ικάρου έως οδό Διονύσου» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2018, στον άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» (απόφαση 356/2019 Οικονομικής Επιτροπής) .
 8. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του             προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019,  για το έργο «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου δημοτικού ακινήτου στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Νέας Αλικαρνασσού» (απόφαση 381/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6.435/ 2-7-2019 πράξη ένταξης (απόφαση 382/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 λόγω έγκρισης πρότασης Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III- KAIROS (απόφαση 383/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 11. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 370/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνη Δήλωση  των  δικαιούχων Καφά Νικολάου του Δημ. και Καφά Κυριακής του Δημ.,  εμβαδού  327,04 μ2  στα Ο.Τ 2256 – 2257 της περιοχής «Θέρισος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την  διάνοιξη  κοινόχρηστου χώρου ( δρόμος)» (αποφάσεις 370 & 399/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 12. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α. 10-8261.001 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές» .
 13. Ρύθμιση οφειλής για προσκύρωση σε δόσεις των κληρονόμων της Συντυχάκη Στυλιανής (φερόμενος ιδιοκτήτης Εμμανουήλ Συντυχάκης).
 14.  Μείωση προστίμων αυθαίρετων που βεβαιωθήκαν στην κ. Καλογεράκη Αικατερίνη.
 15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή σταδίου Ελευθέριας στο τμήμα επί της οδού Πυράνθου».
 16. Έγκριση 2ου  Α.Π.Ε. και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο  “Περιβαλλοντική αναβάθμιση πάρκου Γεωργιάδη”.
 17. Οριοθέτηση γενικών θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.
 18. Εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά με το αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για χορήγηση χρονικής παράτασης στο έργο «Υπογείωση δικτυών Δ.Ε.Η. στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης Ίδης & Λ. Καλοκαιρινού».
 19. Εξειδίκευση για τον Κ.Α. 30-6414.001 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει» για την Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από το σχολικό συγκρότημα του ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟΥ. 
 20. Εγκατάσταση αγαλμάτων του διεθνούς συμποσίου γλυπτικής Βενεράτου σε Κ.Χ. του Δήμου Ηρακλείου.
 21. Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αριθμό πρωτ. 67.036/09-8-2018 σύμβασης που αφορά την προμήθεια ξυλείας του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Δ/βμιας εκπαίδευσης.
 22. Yπροβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» 2014 – 2020 στον άξονα προτεραιότητας 14» Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)  με τίτλο «Δράση 14.6i. 26.2.4.10 «Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης».
 23. Έγκριση καταβολής προστίμων μετρά από τον τεχνικό έλεγχο του Κ.Τ.Ε.Ο. των οχημάτων του δήμου μας έτους 2019 και έγκριση των επισκευών.
 24. Αντικατάσταση μέλους σε επιτροπή παραλαβής προμήθειων και παραλαβής αντικειμένου συμβάσης παροχής υπηρεσιών, έτους 2019.
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Τεχνική κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 3ου μαθητικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ 2019 που πραγματοποιήθηκαν στο κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις», σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ενοικίαση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών για την κάλυψη αναγκών του 3ου μαθητικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ 2019», σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016.
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εκτύπωση έντυπου υλικού για τις ανάγκες του 3ου μαθητικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ», σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016.
 28. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δ. Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2018-2019.
 29. Οριστική έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής ανά παραδοτέο για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Διεύθυνσης  της Μικτής Χορωδίας.
 30. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργία παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Βενεράτου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής.
 31. Μονοδρόμηση ενός τμήματος της οδού Ευμαθίου από την συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Π. Νιρβάνα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου (απόφαση 75/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 32. Υποχρεωτική διακοπή της πορείας των οχημάτων (P-2 STOP) σε όλες τις κάθετες οδούς στη Μ. Καράτζη (απόφαση 76/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 33. Μέτρα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας για τους πεζούς στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου – Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου στο Δήμο Ηρακλείου (απόφαση 77/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 34. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανήματων του δήμου.
 35. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανήματων και μηχανήματων fax του Δήμου.
 36. Εξειδίκευση που αφορά τον Κ.Α. 70-7135.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού».
 37. Έγκριση συμμέτοχης και εξειδίκευση πίστωσης του Δήμου Ηρακλείου στην 15η έκθεση τοπικών προϊόντων & υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις  Ελλάδας» στην Αθήνα.
 38. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη στη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας του Ν.4513/2018 με συμμετοχή του Δήμου και την προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης με στόχο την εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους του Δήμου και των δημοτών.
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου “Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης διαδικτυακής πύλης τουρισμού Δήμου Ηρακλείου” (παραδοτέο Β’).
 40. Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης επιτροπής για την τελετή απονομής του βραβείου Ηθικής Τάξεως έτους 2019.
 41. Ορισμός υπόλογου και υπευθύνου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού μέσω των οπτικοακουστικών θησαυρών της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την χρήση τεχνολογιών αιχμής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5031884.
 42. Εξειδίκευση της δαπάνης των εκδηλώσεων με τίτλο “Ταξίδια πολιτισμού έξω από τα τείχη” του Κ.Α. 15-6471002 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού δαπανών 2019. 
 43. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης κλιματιστικών που έγιναν από τον ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
 44. Tροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 579/2019 χορήγησης άδειας ίδρυσης εμπορικού καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στη Λεωφόρο Παπαναστασίου (Ο.Τ. 349), εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου στην Πολεοδομική Ενότητα «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» λόγω τροποποίησης της επιφάνειας του καταστήματος.
 45. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Βαρδαβά στην Αθήνα.
 46. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινού στην Αθήνα.
Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος