Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020
 

Π. Αττικής: Από 7 Μαΐου οι αιτήσεις αποζημίωσης των πληγέντων από πλημμύρες και πυρκαγιές επιχειρήσεων

Αναρτήθηκε: 22.04.2019

Από 7 έως 31 Μαΐου θα υποβληθούν οι αιτήσεις για την αποζημίωση επιχειρήσεων των πληγέντων από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές στους δήμους Μάνδρας –Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας – Πικερμίου, Μαραθώνος, από το ΠΕΠ Αττικής.

Συγκεκριμένα εκδόθηκε από την περιφέρεια Αττικής η πρόσκληση της Δράσης 3.3.1.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07- 2018», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο  ποσό των 5.000.000€. Η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να εντάξει πράξεις συνολικής προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης έως το 120% του προϋπολογισμού.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούσαν στις πληγείσες περιοχές την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων. Ειδικότερα αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων ως προς το απωλεσθέν εισόδημα τους για το έτος 2018 (ήτοι από 1/1/2018 έως 31/12/2018) και σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις των επιχειρήσεων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και στις φορολογικές αρχές.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στους πληγέντες δήμους σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση την 01/01/2018.

Στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Ο προϋπολογισμός αίτησης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000,00€ έως 60.000,00€. Για απώλειες εισοδήματος άνω των 60.000 €, το ποσό της ενίσχυσης τίθεται ίσο με 60.000 €.

Η ένταση της ενίσχυσης των αιτήσεων αποζημίωσης θα ανέλθει σε έως 100% του συνολικού απωλεσθέντος εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 60.000,00€.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο εναλλακτικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 07/05/2019 και ώρα 13.00 και έως την 31/07/2019 και ώρα 15:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Η ένταξη των πράξεων-αιτήσεων ενίσχυσης θα γίνει με απόφαση της περιφερειάρχη Αττικής.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από την ΕΛΑΝΕΤ, Πανεπιστημίου 39 Στοά Πεσματζόγλου, ΤΚ10564, Αθήνα, Τηλ.:+30 213 0166100, e-mail: infopepff@elanet.gr, URL: www.elanet.gr  και www.efepae.gr.

 Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210- 7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος