Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020
 

Δήμος Ιωαννιτών: Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αναρτήθηκε: 20.03.2019

Π Ρ Ο Σ

Δήμαρχο κ. Θωμά Μπέγκα

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29-02-2012), σας καλούμε να προσέλθετε στη έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσατου Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ»,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση  πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» .

    Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος.

Ο Πρόεδρος

                                                                                                   Γεώργιος Παπαδιώτης    

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος