Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
 

ΑΦΜ και βιβλίο εσόδων και εξόδων για τους δημοτικούς και περιφερειακούς συνδυασμούς

Αναρτήθηκε: 20.03.2019

Οι συνδυασμοί που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα πρέπει να λάβουν ειδικό αυτοτελή Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών η χορήγηση ειδικού αυτοτελούς Αριθμού Φορολογικού Μητρώου γίνεται στο όνομα του συνδυασμού, ο οποίος ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου και μετά από υποβολή στην οικεία ΔΥΟ γραπτής δήλωσης.

Στη δήλωση αναγράφονται η επωνυμία του συνδυασμού και  το όνομα του επικεφαλής.

Η δήλωση υποβάλλεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον οριζόμενο από αυτόν ως διαχειριστή (άρθ. 8 του ν. 3870/2010).

Αναφορικά με το βιβλίο εσόδων – εξόδων, θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου από την αρμόδια Α΄Δ.Ο.Υ. της  έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 9 του ν. 3870/2010, οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα .

Επίσης, προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή της  26ης  Μαΐου.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος