Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 

Μέτρα βιώσιμης κινητικότητας υιοθετεί ο δήμος Ιωαννιτών

Αναρτήθηκε: 18.03.2019

Ο δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο έργο “MOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE”. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg-MED 2014-2020 και στόχος του είναι η επίδειξη και προώθηση της υιοθέτησης ειδικών μέτρων βιώσιμης κινητικότητας σε περιοχές της Μεσογείου με εποχική τουριστική ζήτηση, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη και ελκυστικότητα των πόλεων.

Οι ειδικότεροι στόχοι για το Δήμο Ιωαννιτών είναι οι εξής:

Η χρήση τεχνολογιών crowd sourcing και άλλων έξυπνων εργαλείων,

Η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας με τους πολίτες και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για τον αειφόρο σχεδιασμό της κινητικότητας,

Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος μετακινήσεων και η ποιότητά του,

Η αξιολόγηση συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων κινητικότητας,

Η αλληλεπίδραση και η συλλογή δεδομένων από τους πολίτες και τους τουρίστες.

Ως τελικό αποτέλεσμα του έργου θα αποτελέσει η ανάπτυξης μιας πιλοτικής δράσης βιώσιμης κινητικότητας η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής e-parking στο κέντρο της πόλης και στη δημιουργία πλατφόρμας για το συμμετοχικό σχεδιασμό του συστήματος, αλλά και την αξιολόγησή του από του πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://motivate.interreg-med.eu

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος