Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
 

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών αντικαθιστά το ΙΓΜΕ με νέες αρμοδιότητες

Αναρτήθηκε: 28.02.2019

Την ίδρυση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, (ΕΑΓΜΕ), που θα αντικαταστήσει το σημερινό Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να κατατεθεί αύριο στη Βουλή.

Το ΕΑΓΜΕ είναι η νέα γεωλογική αρχή, η οποία αναλαμβάνει, για λογαριασμό του κράτους, ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.ά., προστασίας του περιβάλλοντος μέσω, π.χ., ελέγχων ποιότητας υπεδάφους και υπόγειων υδάτων και στον έλεγχο των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στο υπέδαφος της Ελλάδας.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου λειτουργεί το ΙΓΜΕ, είναι απαρχαιωμένο και χωρίς εξέλιξη από τη δεκαετία του ΄70, με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητές του να είναι παρωχημένες και να περιορίζονται σε αποτύπωση του ορυκτού πλούτου της χώρας και γεωτρήσεις,.

Οι νέες αρμοδιότητες που απονέμονται στην Αρχή, είναι ο έλεγχος γεωθερμικών πεδίων όχι μόνο στην έρευνα αλλά και κατά τη λειτουργία τους, η αποτύπωση σταδιακά όλων των υδρευτικών γεωτρήσεων της χώρας, ο έλεγχος μεταλλείων και λατομείων τον οποίο θα παρέχει δωρεάν προς το ΥΠΕΝ που είναι η αδειοδοτούσα αρχή κ.ά.

Η νέα Αρχή αναλαμβάνει, ακόμη, την αρμοδιότητα, όχι μόνο για αποτύπωση, αλλά και για ανάπτυξη της γεωπληροφορίας του κράτους σε ορυκτά και μέταλλα.

Με το νομοσχέδιο εξορθολογίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, ενώ η συσσωρευμένη γνώση του υφιστάμενου προσωπικού θα αξιοποιηθεί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της μετάβασης.

Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ,  διασφαλίζονται με διατήρηση των θέσεων εργασίας τους με την ίδια έννομη σχέση και την ένταξή τους σε τακτικές οργανικές θέσεις της νέας Αρχής και με αύξηση ανώτατων ορίων απόλυσης στα 67 έτη με 40 έτη υπηρεσίας, αντί για τα 62 έτη και 40 χρόνια υπηρεσίας όπως ισχύει για τους εργαζόμενους των ΝΠΔΔ. Αυτή η απόκλιση κρίθηκε αναγκαία, για την αποτροπή της ξαφνικής ανατροπής προγραμματισμού του εργασιακού βίου του υφιστάμενου προσωπικού.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών θα συμβάλει στην προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών από γεωλογικούς κινδύνους και καταστροφές (κατολισθήσεις, πλημμύρες κ.α.), στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας, στην αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου που ανήκε στο ΙΓΜΕ, και στη δημιουργία ειδικού ερευνητικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση της έρευνας και των σχετικών έργων δημόσιας ωφέλειας.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος