Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019
 

Δήμος Κομοτηνής: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

Αναρτήθηκε: 24.01.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14.00, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

-Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

 1. Μερική τροποποίηση ή μη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής – ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών, στο Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/18-12-2018).
 2. Παραίτηση ή μη από ένδικα μέσα (έφεση) κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 296/2018 ΑΟΕ).
 3. ΄Εγκριση ή μη επιχορήγησης της Στέγης Πολιτισμού και Λαογραφίας «ΦΙΛΟΤΕΧΝΕΣ».
 4. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 5. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ.

                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                              ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

 

                   

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ      

 1. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής
 4. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου
 5. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων  
 6. Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέα Δήμου,
 7. Γραφείο Δικηγόρων,
 8. Κων/νιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 
 9. Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,
 10. Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 11. Δημήτριο Μπακαλίδη, Υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Μεταφορών και Εγκαταστάσεων,
 12. Τηλέμαχο Κιλιγκαρίδη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας,

με την παράκληση να παραστούν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.3852/2010 και του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά για κάθε ενέργεια αρμοδιότητας του Δ.Σ. β)για παροχή νομικών συμβουλών, γ)για παροχή πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που θα συζητηθούν, δ)μέριμνα για την καθαριότητα, τη θέρμανση του χώρου και τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε)για νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος