Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
 

Έρευνα για τον Δήμο Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”

Αναρτήθηκε: 23.12.2018

Ο Δήμος Χανίων δίνει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του και την αλληλεπίδραση με τους πολίτες, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς.  Προκειμένου η μετάβαση αυτή να γίνει με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο εκπονείται Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων “Έξυπνης” πόλης και στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για τον προσδιορισμό της Ταυτότητας του Δήμου (CityMarketing, CityBranding).

Η συμμετοχή των πολιτών, επισκεπτών, επιχειρήσεων και φορέων είναι κομβικής σημασίας για την προσαρμογή των δεδομένων στα χαρακτηριστικά του Δήμου και στο  πλαίσιο αυτό ο Δήμος  καλεί για τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

Η εν λόγω έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της πράξης «Smart Cities» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και τα στοιχεία, που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος