Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
 

Δήμος Πατρέων: Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αναρτήθηκε: 06.12.2018

Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Οριστική ή Μη διακοπή λειτουργίας καταστήματος «Καφέ Μπαρ – Αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας κ. Κουτρουμπάνου Σταύρου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Ιωάννου Πράτσικα αρ.127, στην Πάτρα, λόγω παραβάσεων του αρθ.2 παρ. του ΠΔ 18-/79» (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής)
 2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος, ιδιοκτησίας κ. Σταματόπουλου Μαρίνου, στην ΤΚ Καμινίων (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής)
 3. Ανάκληση άδειας ΚΥΑ μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων καταστηματαρχών (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
 4. Αδειοδότηση Οίκου Ανοχής (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (πλατεία – δρόμος), ιδιοκτησίας των κ.κ. Ιωάννη, Νικολάου και Αλεξίου Πανίτσα μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31/07 Διορθωτική Πράξη επί της υπ’ αριθ. 1/97 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές «Μπεγουλάκι – Μακρυγιάννη» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας του κ. Βασιλείου Κριετσιώτη (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6549/24-7-2008 παροχή γονέα σε τέκνο αστικού ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα, της Συμβολαιογράφου Πατρών Ευθυμίας Παϊσίου) και βάσει της υπ’ αριθ. 26/2008 διορθωτικής πράξης επί της υπ’ αριθ. 5/92 πράξης εφαρμογής της περιοχής ‘’Γούβα’’ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση μέσω συμψηφισμού προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), ιδιοκτησίας των κ.κ Ηλία και Ευανθίας Χριστακοπούλου (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51132/19-6-2017 αποδοχή κληρονομιάς της συμβ/φου Πατρών Αγγελικής Σακελλάρη και βάσει της υπ’ αριθ. 3/2017 διορθωτικής πράξης επί της υπ’ αριθ. 3/97 πράξης εφαρμογής της περιοχής «Μποζαϊτικα – Κοτρώνι» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 8. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθ. 538/27-6-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας και δρόμο στο Ο.Τ./Κ.Φ. 1159Η και εν μέρει σε κοινωφελές χώρο παιδικού σταθμού στο Ο.Τ./Κ.Φ. 1159Ζ της περιοχής «Ζαρουχλέϊκα», ιδιοκτησίας κ.κ. Χαράλαμπου Γιούλη και Κληρ. Ξενοφώντος Γιούλη, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 9. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1696α επί της οδού Ολύνθου στην περιοχή «2η Ανατ/μεσημβρινή φάση επέκτασης», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης τριών (3) ακινήτων ιδιοκτησίας κληρονόμων κ. Ιωάννη Μαρκέτου, ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Ελένης Ανδρικοπούλου – Μαγιώνου, ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κας Τασίας Κατσιούλια συζ. Βασιλείου Ανθούλη και ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Παπαδόπουλου» (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 10. Σημειακή τροποποίηση υψομέτρων σε τμήμα της οδού ΘΕΟΤΟΚΗ μεταξύ των οδών ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑΣ και ΑΛΕΚΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ και μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1753 & 1753Α της Π.Μ.Α. περιοχής «Κοτρώνι» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 11. Διαμόρφωση οδού Αριστοτέλους από τον κόμβο Πατρών – Κλάους έως την κάτω διάβαση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών στην περιοχή της Περιβόλας (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 12. Α) Άδεια μετατόπισης τριών (3) τηλεπικοινωνιακών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε. από υφιστάμενες θέσεις πλησίον διατηρητέων κτιρίων του Δήμου Πατρέων και άδεια επανεγκατάστασης δύο (2) τηλεπικοινωνιακών καμπινών VODAFONE στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 2/2018 άδειάς της για διέλευση οπτικών ινών.

Β) Άδεια μετατόπισης καμπίνας VODAFONE που βρίσκεται σε επαφή με τον παιδικό σταθμό επί των οδών Μανιακίου και Κορίνθου, λόγω εργασιών επισκευής του κτιρίου στα πλαίσια εργολαβίας από τη Δ/νση Αρχιτεκτονικού – Η/Μ (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 1. Μονοδρομήσεις οδών στα Τσελέϊκα Πλατανίου Δημοτικής Ενότητας Ρίου (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 2. Μετατόπιση του σταθμού οχημάτων ΤΑΞΙ που ευρίσκεται επί της οδού Πέλοπος (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 3. Κοπή δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δημήτριος Πελεκούδας – Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

 

    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

  Ποιότητας Ζωής

 

   Παύλος Στάμος

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος