Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 

Δ. Λουκάς: Στο ζήτημα της νησίδας «Σαν Τζώρτζη» η νομιμότητα και το δίκαιο είναι υπέρ του δήμου Λαυρεωτικής

Αναρτήθηκε: 02.10.2018

Για τον δήμο Λαυρεωτικής δεν τίθεται θέμα επιστροφής χρημάτων στο δήμο ΄Υδρας, διότι δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ του νόμου.

Αυτή είναι η απάντηση του δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά αναφορικά με το ζήτημα της νησίδας Σαν Τζώρτζη και την αγωγή που έχει καταθέσει,  ο δήμος Ύδρας κατά  της Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).

Η αγωγή κατατέθηκε στις 20 Αυγούστου, επειδή η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. απέδωσε ήδη στον δήμο Λαυρεωτικής το ειδικό τέλος από τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στη νησίδα «Άγ. Γεώργιος-Σάν Τζώρτζη ή Βέλβινα», που ανέρχεται στο ποσόν των 393.954, 37 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1/7/2016 έως 30/6/2017.

Ο δήμος Λαυρεωτικής απαντά πως «η απόδοση αυτή στον δήμο Λαυρεωτικής, ως δικαιούχο, από τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στη νήσο «Άγ. Γεώργιος (Σαν-Τζώρτζη) ή Βέλβινα» έγινε σύμφωνα  με την Κείμενη Νομοθεσία, ήτοι κατά την περ. iii της παραγράφ. Α.3 του άρθρ. 25 του ν. 3468/2006 κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας υπεγράφη η Κ.Υ.Α. των Υπουργών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υφυπουργού του ιδίου Υπουργείου (Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/23-12-2014, ΦΕΚ 3497/Β΄ 29-12-2014 και ειδικότερα η παρ. 1 του άρθρου 3, που αναφέρει-και την οποία μνημονεύει το ΦΕΚ, τεύχ. Δ΄, αρ. φύλλου 453/31-12-2015- ότι: «Η θέση των σταθμών Α.Π.Ε. [Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας] προσδιορίζεται από τα στοιχεία, που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ως διοικητικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων χρησιμοποιούνται τα όρια που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) http:www.inspire.okxe.gr. Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων χρησιμοποιούνται τα απογραφικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.». Επομένως με βάση:

α) τα χαρτογραφικά δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, Ε.Υ.ΓΕ.Π – INSPIRE, στην Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών, www.geodata.gov.gr, όπου η νήσος “Άγ. Γεώργιος” εμφαίνεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής,

β)τα απογραφικά όρια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία απογραφή του έτους 2011, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ αρ. φύλλου  3465/28-12-2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» η “Η νήσος Άγ. Γεώργιος (Σαν-Τζώρτζη) ή Βέλβινα” υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής».

Ο δήμαρχος κ. Λουκάς τονίζει ότι «αυτά ισχύουν μέχρι τώρα και δεν τίθεται θέμα επιστροφής χρημάτων, διότι δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ του νόμου και με βάση τα παραπάνω εκκρεμεί επιπλέον η απόδοση στο δήμο Λαυρεωτικής από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. του ποσού των 426.930, 85 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1/7/2017 έως 30/4/2018. Για τα παραπάνω η αγωγή κατετέθη εκ μέρους του δήμου Ύδρας, εκτός της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., και κατά του δήμου Λαυρεωτικής.

«Να προσέξει, όμως, καλά ο κ. δήμαρχος της Ύδρας, οι νομικοί του σύμβουλοι, όπως και οι λίγοι υποστηρικτές τους από την από εδώ πλευρά -δυστυχώς υπάρχουν πάντα και αυτοί- να μην προβαίνουν στο δημόσιο λόγο τους σε χαρακτηρισμούς, που προσβάλουν τον δήμο Λαυρεωτικής και τους πολίτες του, που τον απαρτίζουν. Ο μέχρι τώρα αγώνας του δήμου Λαυρεωτικής έχει φέρει αποτελέσματα. Ο αγώνας συνεχίζεται».

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος