Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Αναρτήθηκε: 16.08.2018

Την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ζήτησε ο Συνήγορος του Πολίτη από τους υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 140832/Ζ1 (ΦΕΚ Β 2993/31.08.17) προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την απόρριψη χορήγησης του επιδόματος, για λόγους που συνδέονται με το κριτήριο του εισοδήματος, της ακίνητης περιουσίας, της καλής επίδοσης φοιτητών και της προσβασιμότητας στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αίτησης μέσω του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορές σχετικά µε τη µη χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών για λόγους που συνδέονται µε τα παραπάνω κριτήρια και διαπίστωσε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν φαίνεται να επιτελεί σε όλες τις περιπτώσεις τον σκοπό του νοµοθέτη, που είναι η ενίσχυση οικογενειών που δεν κατέχουν τα απαιτούµενα µέσα για τις σπουδές των παιδιών τους.

Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος προτείνει τα ακόλουθα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει:

  • Να µην προσµετρούνται τα ηµιτελή κτίσµατα ή τα ακατάλληλα για οίκηση ακίνητα, στις «κατοικίες» (που οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος είναι κύριος ή επικαρπωτής), είτε για τον υπολογισµό του συνολικού εµβαδού κατοικιών είτε για την ύπαρξη κατοικίας στον τόπο σπουδών του φοιτητή
  • Να µην αποκλείεται η χορήγηση του επιδόµατος όταν οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος έχουν µόνο ποσοστό συνιδιοκτησίας σε κατοικία στην πόλη των σπουδών του
  • Να προσµετρούνται διαζευκτικά ή το συνολικό καθαρό πραγµατικό εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου και των τέκνων που τον βαρύνουν από κάθε πηγή ή το αντίστοιχο τεκµαρτό εισόδηµα (σε περίπτωση που το τελευταίο είναι υψηλότερο του πραγµατικού) για τον υπολογισµό του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος
  • Η συνάθροιση πραγµατικού και τεκµαρτού εισοδήµατος (ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη) δηµιουργεί πλασµατικό εισόδηµα, υψηλότερο του τελικώς φορολογούµενου
  • Να νοµοθετηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος από τη µητέρα του φοιτητή, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πατέρα, µε σχετική πρόβλεψη στο πληροφοριακό σύστηµα. Για τις δε ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις, προτείνουµε τη διαχείριση αυτών ad hoc εκτός πληροφοριακού συστήµατος TAXIS από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
  • Να επανέλθει η εφαρµοζόµενη µέχρι πέρυσι πρόβλεψη για τη χορήγηση του επιδόµατος, σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης του φοιτητή στο ήµισυ των µαθηµάτων, ακόµη κι αν αυτά δεν ανήκουν µόνο στο πρόγραµµα σπουδών του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους αλλά και σε παρελθόντα ή και επόµενα εξάµηνα
  • Να προβλεφθεί η εκπρόθεσµη εξέταση των αιτηµάτων που δεν ολοκληρώθηκε η υποβολής τους στην ηλεκτρονική εφαρµογή του TAXIS, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου. Για την εξέτασή τους να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους κατά την τρέχουσα περίοδο.

Ο Συνήγορος θεωρεί απαραίτητη των υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων για την άµεση και έγκαιρη αντιµετώπιση των προβληµάτων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκειµένου να καταβληθεί το στεγαστικό επίδοµα σε οικογένειες και φοιτητές που το δικαιούνται και έχουν ανάγκη τη στήριξη των σπουδών τους

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος