Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
 

Μνημόνιο συνεργασίας των δήμων Θεσσαλονίκης και Αθηναίων για το προσφυγικό

Αναρτήθηκε: 22.12.2017

Τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στον δήμο Θεσσαλονίκης και τον δήμο Αθηναίων σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα ενέκρινε την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο.

Το μνημόνιο  αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων. Για την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών της συνεργασίας τα δυο μέρη αξιολογούν και υποβάλουν προτάσεις για την τροποποίηση του μνημονίου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα υλοποιηθούν ενδεικτικά δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, υποβολής κοινών προτάσεων χρηματοδότησης, διαμόρφωσης πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αναλυτικότερα:

  • ανταλλαγή εμπειριών, πολιτικών και καλών πρακτικών εφαρμογών που σχετίζονται με την ένταξη προσφύγων και τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών
  • συντονισμός των πρωτοβουλιών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη πολιτικών και δομών των υπηρεσιών των δυο φορέων που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό ζήτημα
  • ανταλλαγή επισκέψεων από ομάδες εμπειρογνωμόνων των δυο μερών
  • συμμετοχή των συμβαλλόμενων σε συντονιστικούς μηχανισμούς που οργανώνονται από τον κάθε φορέα
  • υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων και συμμετοχή από κοινού σε προτάσεις χρηματοδότησης
  • στήριξη και παροχή τεχνογνωσίας από κοινού σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • διαμόρφωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την προώθηση αρχών και προτεραιοτήτων για την κοινωνική ένταξη προσφύγων
  • συντονισμός δράσεων, όπως, έρευνες πεδίου και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων
  • διοργάνωση  εκδηλώσεων (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια κ.ά.)

Το μνημόνιο συνεργασίας δεν διέπεται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με την προϋπόθεση ότι και οι δυο φορείς δεν εγείρουν ενστάσεις ως προς την εφαρμογή των όρων. Η αξιολόγηση της πορείας θα υλοποιείται τουλάχιστον ανά διετία.

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος