Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020
 

Ν. Σαράντης, ΠΕΔ Αττικής: Η ΚΕΔΕ να καταθέσει σχέδιο δημόσιου διαλόγου για την αλλαγή Καλλικράτη

Αναρτήθηκε: 01.12.2017

Η ΚΕΔΕ με το βοήθεια των ΠΕΔ θα πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο πάνω στο οποίο θα επικεντρωθεί ο διάλογος για μια αποτελεσματική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Αττικής Ν. Σαράντης.

Τα σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει: την αποσαφήνιση της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής εξουσίας και βαθμών της Αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της δημοκρατίας και των θεσμών διαφάνειας, λογοδοσίας, διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών, την αναδιοργάνωση και εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών, την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου των Δήμων στο σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης και στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης, την κατάργηση των πολλαπλών ελέγχων και αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου των ΟΤΑ, την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών, τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την  αποκατάσταση των ΚΑΠ στα προβλεπόμενα πλαίσια.

Αναφορικά με την αλλαγή των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ ο κ. Σαράντης, υπογράμμισε ότι ΠΕΔ Αττικής, συμφωνεί απολύτως με την ενίσχυση των ορεινών και νησιωτικών Δήμων, που αντιμετωπίζουν υποχρεώσεις δυσανάλογες με τον πληθυσμό τους.

Τόνισε όμως ότι θα πρέπει να τεθεί και  το αντίστοιχο κριτήριο της μητροπολιτικότητας, που αφορά τους περισσότερους Δήμους της Αττικής.

«Οι Δήμοι αυτοί τόνισε,  επιβαρύνονται με υπέρμετρες κοινωνικές δαπάνες, λόγω συσσώρευσης των κοινωνικά αδύναμων στρωμάτων στα μητροπολιτικά κέντρα. Επιβαρύνονται με αυξημένα κόστη για κάθε πολεοδομική και τεχνική παρέμβαση λόγω έλλειψης ελεύθερων χώρων και συχνά αναγκαζόμαστε να υλοποιούμε αναδρομικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό».

Τέλος για το ζήτημα της απλής αναλογικής ο κ. Σαράντης ανέφερε τα εξής:

«Θεωρώ ότι το ζήτημα του εκλογικού συστήματος πρέπει να μας απασχολήσει χωριστά και να μη θυσιάσουμε ολόκληρη τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση αφιερώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε αυτό. Περιμένω από τον Υπουργό μια αντίστοιχη στάση. Δηλαδή να εργαστούμε όλοι μαζί περισσότερο για το νέο, πλήρη, συνεκτικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό των ΟΤΑ και συγκριτικά λιγότερο για τις λεπτομέρειες της κατανομής των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια.

Η προσωπική μου άποψη παραμένει σταθερή. Η καθιέρωση ενός αναλογικότερου εκλογικού συστήματος για την εκλογή των Δημοτικών Συμβουλίων, το οποίο όμως παράλληλα θα επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης των Δήμων».

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος