Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
 

Επεκτείνει το πρόγραμμα αναβάθμισης Δημοτικού Φωτισμού το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Αναρτήθηκε: 21.09.2017

Την επέκταση του προγράμματος  για την αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ώστε να δίνεται η δυνατότητα συγχρηματοδότησης της αναβάθμισης με την άντληση και ιδιωτικών κεφαλαίων από την αγορά.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους λειτουργίας και των ενεργειακών δαπανών των ΟΤΑ που μπορούν συνεπακόλουθα να οδηγήσουν στη  μείωση των δημοτικών τελών, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής.

Σύμφωνα με το ΤΠκΔ η επέκταση θα βασιστεί στα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί για τη χρηματοοικονομική αποτίμηση των επενδύσεων αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις υποδομές φωτισμού και τα αντίστοιχα έργα  θα υλοποιηθούν  με το μοντέλο της  Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Στις συμβάσεις αυτές, φορείς του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα να συμπράξουν με εξειδικευμένες, στις τεχνολογίες αυτές, εταιρείες και να υλοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες αποπληρώνονται από το όφελος της εξοικονομούμενης ενέργειας.

Για την υλοποίηση της επέκτασης αυτής, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  θα συνεργαστεί με ΚΑΠΕ, την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας-ΥΠΕΝ. Η επεξεργασία του επικαιροποιημένου Οδηγού ωρίμανσης, των πρότυπων μελετών και  των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Η συγχρηματοδότηση από το ΤΠκΔ αφορά στην παροχή χρηματοδότησης που δύναται να καλύπτει τη συμμετοχή στο έργο των Δημόσιων φορέων, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τους ΟΤΑ και τους πολίτες.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας με την ΕΓ ΣΔΙΤ, το ΤΠκΔ, με την υποστήριξη του ΚΑΠΕ  και της Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ, σκοπεύει να εντάξει στους Οδηγούς των Ολοκληρωμένων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων που σχεδιάζει και άλλους τομείς, όπως ο τομέας της Ύδρευσης, Άρδευσης (με έμφαση σε επενδύσεις αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας), καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε ενεργοβόρα δημόσια κτίρια (π.χ. νοσοκομεία) με δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με βάση το μοντέλο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος