Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
 

Ξεκινά το πρόγραμμα στήριξης ορεινών και νησιωτικών δήμων από το ΤΠκΔ, την ΕΕΤΑΑ και την ΚΕΔΕ

Αναρτήθηκε: 20.07.2017

Ξεκινά το πρόγραμμα στήριξης των Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων κάτω από 10.000 κατοίκους για την υλοποίηση επενδυτικών έργων, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με την  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την  Ελληνική Εταιρεία  Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Ήδη υπεγράφη  η σχετική προγραμματική Σύμβαση ύψους 7.500.000 ευρώ μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η οποία αναλαμβάνει  τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα.

Στα πλαίσια του προγράμματος το Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων επιχορηγεί την εκπόνηση μελετών και το κόστος υπηρεσιών για την ωρίμανση των έργων των μικρών νησιωτικών και όλων των ορεινών δήμων της χώρας,  οι οποίο μέχρι σήμερα, αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες για να υλοποιήσουν ακόμη και στοιχειώδη επενδυτικά προγράμματα, λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών σε τεχνικές υπηρεσίες και εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και περιορισμένων πόρων χρηματοδότησης.

Συνολικά προβλέπεται να υλοποιηθούν έργα προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ και ήδη το Ταμείο έχει διαθέσει σε ειδικό καταπιστευτικό λογαριασμό που έχει συστήσει, αρχικό κεφάλαιο 7,5 εκ. ευρώ.

Η  ΕΕΤΑΑ αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:

  • την τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων από το στάδιο προετοιμασίας υποβολής της αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης έως και την ολοκλήρωση του έργου (helpdesk) και την υποβολή έκθεσης αξιολόγησης στο Τ.Π. & Δανείων, το Δ.Σ. του οποίου και εγκρίνει την χρηματοδότηση της μελέτης.

 

Το πλαίσιο καθώς και τα βήματα που θα γίνουν για την καλύτερη εφαρμογή του συζητήθηκαν χθες κατά τη διάρκεια συνάντησης στην οποία παραβρέθηκαν, ο πρόεδρος του ΤΠΔ. Κ. Βαρλαμίτης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, οι επικεφαλής των αντίστοιχων επιτροπών της ΚΕΔΕ Μ. Αγγελόπουλος δήμαρχος Σάμου και η Αλ. Σωτηριάδου δήμαρχος Παρανεστίου, ο πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Δ.  Καλογερόπουλος και Θ. Γκοτσόπουλος αντίστοιχα και το μέλος του Δ.Σ., της ΚΕΔΕ και του ΤΠΔ. Δ. Τσιαντής δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης υπογράμμισε τα εξής:

«Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή για σημαντικά έργα σε δήμους. Στόχος μας είναι να υποστηριχθούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι κατά τεκμήριο λόγω περιορισμένων πόρων και δομών, αλλά και λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων δυσκολεύονται στην έγκαιρη ωρίμανση των αναγκαίων έργων. Η αδυναμία αυτή είχε ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να χάνονται πόροι. Η έλλειψη επενδύσεων και κεφαλαίων είχε ως συνέπεια την παρατεταμένη αδυναμία ποιοτικής αναβάθμισης αρκετών περιοχών».

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος