Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
 

Στο INTERREG “ΕΛΛAΔΑ -ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013”, ο δήμος Πωγωνίου με τρία έργα

Αναρτήθηκε: 03.07.2012

Τη συμμετοχή του δήμου Πωγωνίου, σε τρία έργα του  Προγράμματος  “INTERREG “ΕΛΛAΔΑ -ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013”, αποφάσισε το δημοτικό του συμβούλιο. Πρόκειται για τα  έργα  Local Handicraft Interregional Network (L.H.I.N.), REMARQ και Let’s CoOpe, το κάθε ένα από τα οποία καλύπτει και διαφορετικό τομέα ανάπτυξης.

Στόχος του έργου Local Handicraft Interregional Network (L.H.I.N.) είναι η δημιουργία ενός διαπεριφερειακού δικτύου, το οποίο θα παρέχει κίνητρα για τη διεθνή προώθηση της ιταλικής και της ελληνικής κουλτούρας της τοπικής χειροτεχνίας.

Ο δήμος Πωγωνίου, διαθέτει  σημαντική και αναγνωρισμένη πολιτιστική κληρονομιά σε διεθνές επίπεδο, η οποία ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει και την χειροτεχνία.

Μέσω του   L.H.I.N. αναμένεται η ενίσχυση της σύνδεσης του δήμου και των επαγγελματιών με τη διεθνή  αγορά. Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα απόκτησης δομών που θα τον συνδέουν τόσο με άλλους δήμους που έχουν ανεπτυγμένη παράδοση στη χειροτεχνία, όσο και με την διεθνή αγορά καταναλωτών και τουριστών, ευαισθητοποιημένων γύρω από παρόμοια πολιτιστικά θέματα.

Όπως τονίστηκε στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμος Πωγωνίου έχει σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα με λατομεία, κάποια από τα οποία χρήζουν αποκατάστασης.

 Το έργο , REMARQ στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου που θα προσφέρει μια μεθοδολογία  με την οποία μπορεί ο Δήμος να προχωρήσει σε επιλογή των χώρων που είναι σκόπιμο να αποκατασταθούν με τον βέλτιστο οικονομοτεχνικά ανταποδοτικό τρόπο και να ωριμάσουν οι σχετικές διαδικασίες.

 Το  REMARQ  αναμένεται να προλειάνει το έδαφος για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και να ευαισθητοποιήσει μια ευρύτερη περιοχή γύρω από θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και τοπίων, ενώ ορισμένες χρηματοδοτούμενες Ενέργειες θα ανατεθούν προς υλοποίηση από το δήμο με χρηματοδότηση του Προγράμματος INTERREG. 

Μετά το πέρας της υλοποίησης του ο δήμος θα έχει αποκτήσει συνδέσεις με άλλους δήμους που έχουν ανεπτυγμένο ενδιαφέρον για τέτοια θέματα και να έχει έναν οδηγό αντιμετώπισης του προβλήματος των λατομείων, με μια τουλάχιστον περίπτωση στην οποία η ωριμότητα αποκατάστασης του έργου θα βρίσκεται σε οριστικό στάδιο σχεδιασμού ώστε να μπορεί να  αδειοδοτηθεί η όποια παρέμβαση.

Μέσω του τρίτου έργου με τίτλο Let’s CoOpe επιδιώκεται η δημιουργία περιοχών,  που εμπλέκονται σε μια «συνεταιριστική κοινότητα».

Από το τρέχον κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, προκύπτει ότι η δημόσια παρέμβαση του κράτους είναι ολοένα και πιο προβληματική λόγω της οικονομικής κρίσης. Η έλλειψη παρεμβάσεων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, αντανακλά τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές κοινότητες.

Ο προβλεπόμενος από την πρόταση «συνεταιρισμός της κοινότητας» των συμμετεχόντων, στο  Let’s CoOpe προσφέρει μια λύση στα προβλήματα αυτά, προωθώντας μια νέα μορφή συνεργασίας και συνδρομής, η οποία ξεκινά από την ιδιότητα του πολίτη: ο «συνεταιρισμός» θα είναι μία συλλογική πρωτοβουλία, που προωθείται από μια ομάδα πολιτών που συμμετέχουν σε σχέση με τις ανάγκες και την προθυμία τους να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες-μέλη μπορούν να είναι μέλη -χρήστες, οι οποίοι είναι καταναλωτές των υπηρεσιών που ο συνεταιρισμός θα παρέχει ή μπορούν να εργάζονται, εφόσον οι δεξιότητες και η δουλειά τους είναι σύμφωνες με τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος