Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
 

Κομισιόν: Στην εκπόνηση ετήσιων ευρωπαϊκών σχεδίων θα βασίζεται το πλαίσιο για επανεγκατάσταση προσφύγων

Αναρτήθηκε: 14.07.2016

ευρωπαϊκή επιτροπήΠλαίσιο για την επανεγκατάσταση των προσφύγων στα κράτη μέλη της Ε.Ε., το οποίο θα βασίζεται στην εκπόνηση ετήσιων σχεδίων, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες.

Τα ετήσια σχέδια σύμφωνα με την πρόταση θα καθορίζουν ευρείες γεωγραφικές προτεραιότητες, όσον αφορά το από πού θα πραγματοποιείται η επανεγκατάσταση, καθώς και τον μέγιστο συνολικό αριθμό των ατόμων που πρόκειται να επανεγκατασταθούν τον επόμενο χρόνο, ανάλογα με τη συμμετοχή και τη συμβολή των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών του χώρου Σένγκεν στο εκάστοτε ετήσιο σχέδιο επανεγκατάστασης.

Το πλαίσιο της ΕΕ για την επανεγκατάσταση θα ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιφερειών ή των τρίτων χωρών από τις οποίες θα πραγματοποιείται η επανεγκατάσταση, π.χ. τον αριθμό των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας σε τρίτες χώρες, τις συνολικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, καθώς και την ουσιαστική τους συνεργασία στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων της παράτυπης μετανάστευσης, της επανεισδοχής και της επιστροφής.

Το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την επανεγκατάσταση θα καθορίζει επίσης μια κοινή δέσμη τυποποιημένων διαδικασιών για την επιλογή και τη μεταχείριση των υποψηφίων για επανεγκατάσταση. Θα προσδιορίζει επίσης τα κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας για επανεγκατάσταση στην ΕΕ, στο πλαίσιο των σχετικών στοχευμένων προγραμμάτων της ΕΕ, θα καθορίζει κοινά αίτια αποκλεισμού υποψηφίων καθώς και το είδος της διαδικασίας επανεγκατάστασης (συνήθης ή ταχεία διαδικασία) που θα πρέπει να εφαρμόζεται.

 

 

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος