Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018
 

Δήμος Φλώρινας: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβολίου

Αναρτήθηκε: 14.09.2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Ιωάννη Βοσκόπουλο Δήμαρχο Φλώρινας
2.   Όλγα Μούσιου Μυλωνά Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3.  Χρήστο Μπαρδάκα Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4.  Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5.  Θεόδωρο Δημόπουλο Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6.  Νικόλαο Δούμτση Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7.  Γεώργιο Απιδόπουλο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
8.  Δημήτριο Θεοφανίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
9.  Μιχαήλ Καρακόλη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
10. Νικόλαο Ευαγγέλου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
11. Αντώνιο Σίπκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
12. Νικόλαο Αλεξιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
13. Δημήτριο Λουκά Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Αριστείδη Αριστείδου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
15.   Σωτήριο Τσορμπάρη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
16.   Σπυρίδωνα Κρομμύδα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
17  Αντώνιο Ζαέκη Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
18.   Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
19.   Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
20. Θεόδωρο Ουλιάρη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
21.  Ευστάθιο Κωνσταντινίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Ρόζα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
24.  Νικόλαο Καρυπίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
25.  Σταύρο Παπασωτηρίου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
26.  Θεόφιλο Σεχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
27.  Χρήστο Κασκαμανίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
28.  Μιχαήλ Τσιώκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
29.  Στέφανο Μαυρουδή Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
30.  Παναγιώτα Φιλιππίδου – Παλτατζή Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
31.  Ευάγγελο Γκέκτση Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
32.  Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
33.  Θεόδωρο Τορλαχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας


 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Οριστική μετεγκατάσταση Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθ. 3611/08-10-2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ΄) και με το υπ΄αριθ. 13/2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου της Επικρατείας»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

2. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 56/2018 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων του προγράμματος ¨Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)¨»

Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

3. «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Καταγγελία – λύση της σύμβασης μίσθωσης του κάτω ορόφου του Δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Νίκης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Κατανομή Γ΄ δόσης 2018 ποσού 167.750,00 Ευρώ (καθαρό 167.498,37 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

7. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Φίλων και Προσκυνητών Αγίου Όρους και Νόμιμων Ιερών Μονών «ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ», στις 22 Σεπτεμβρίου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

 

 

8. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Οκτάβα για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων τον Σεπτέμβριο του 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

9. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Φλώρινας, στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «Αριθμοδότηση του χώρου των γραφείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου  Φλώρινας στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 38/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,                                                                                                                      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα

2)  Βουλευτή ΝΔ,

κ. Ιωάννη Αντωνιάδη

3)  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                                                              ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΕΡΙΔΗΣ

4)  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο

5)  Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος                                                                                                         

     Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

6)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας

Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη

7)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας

(άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)

8)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

(άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)

9)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές

Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας

10)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης

11) Συμπαραστάτη του Δημότη, κ. Ιωάννη Μίσκα

12) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος