Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
 

Διευκρινίσεις για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων με μεταπτυχιακό

Αναρτήθηκε: 17.10.2013

dimosioΠροθεσμία μέχρι τις 23 Οκτωβρίου έχουν οι υπάλληλοι – κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου όπου υπηρετούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο «οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), εφόσον υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου όπου υπηρετούν αποκλειστικά μέχρι τις 4.10.2013. Οι συνέπειες της ένταξής τους στο πρόγραμμα κινητικότητας επέρχονται από τις 23.9.2013.»

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της προστασίας του διοικούμενου, ένεκα της δημοσίευσης και θέσης σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων στις 11-10-2013, η προβλεπόμενη σε αυτές προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2013.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού των Δήμων, αφού παραλάβουν τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να προβούν στην έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα, οι έννομες συνέπειες των οποίων θα αναδράμουν στην 23η Σεπτεμβρίου 2013.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος