Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
 

Οι προτάσεις της ΠΟΕ -ΟΤΑ για τη Δημοτική Αστυνομία

Αναρτήθηκε: 18.10.2012

Σειρά προτάσεων για τη καλύτερη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας κατέθεσε με επιστολή της η ΠΟΕ -ΟΤΑ στο υπουργείο Εσωτερικών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία δημοτικών υπαλλήλων ζητεί μεταξύ άλλων από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει στον ορισμό ημερομηνίας συνάντησης για τη συζήτηση συνολικά των προβλημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα αφήνει αιχμές προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών καθώς άνοιξε διάλογο με «συλλόγους Δημοτικής Αστυνομίας». Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στην επιστολή της η ΠΟΕ -ΟΤΑ, “η αντιπροσωπεία που συναντήσατε δεν εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά απόψεις μιας ισχνής μειοψηφίας που στόχο έχουν να μετατρέψουν τη Δημοτική Αστυνομία σε μηχανισμό καταστολή”.

Η ΠΟΕ -ΟΤΑ διατυπώνει τη βεβαιότητα ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα σεβαστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η ίδια εκπροσωπεί τους εργαζόμενους ως Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση.

Αναμένοντας η ΠΟΕ -ΟΤΑ τη συνάντηση προχωρεί στην έγραφη κατάθεση των απόψεών της για τα τρέχοντα προβλήματα που απασχολούν τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, αλλά και την ίδια την υπηρεσία. Η πρόταση περιέχει έξι βασικούς άξονες:

  1. Συνυπηρέτηση Δημοτικών Αστυνομικών: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 «οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και για το ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας». Όμως λόγω «αστοχίας» στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου η διάταξη αυτή ερμηνεύθηκε διαφορετικά από το Υπουργείο Εσωτερικών με συνέπεια να μην μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης οι συνάδελφοι που τους αφορά. Ζητάμε προς αποφυγή νέων παρερμηνειών την απευθείας τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 ως εξής: «τακτικοί υπάλληλοι (εργαζόμενοι Δημοσίου Δικαίου και εργαζόμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού Δημοσίου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους». 

  1. Τροποποίηση διάταξης του Ν.4058/2012: Είναι σύνηθες φαινόμενο οι παραβάτες που παραπέμπονται στο αυτόφωρο στο πλαίσιο άσκησης καθηκόντων των Δημοτικών Αστυνομικών να υποβάλλουν ψευδείς μηνύσεις εναντίον τους σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την αυτόφωρη διαδικασία, με συνέπεια να κρατείται και ο Δημοτικός Αστυνομικός στο Αστυνομικό Τμήμα. Για την επίλυση αυτού του θέματος που δημιουργεί δυσλειτουργία στην υπηρεσία προτείνεται η προώθηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της παρακάτω ρύθμισης: «Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 4058/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 63/22.3.2012) έχουν εφαρμογή και για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.»

  1. Απόσπαση για σοβαρούς προσωπικούς λόγους: Στο άρθρο 224 του Νόμου 3584/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), όπως ισχύει, καθορίζονται ειδικές διατάξεις που διέπουν το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί είναι η μόνη κατηγορία εργαζομένων σε όλο το Ελληνικό Δημόσιο για τους οποίους δεν επιτρέπεται η απόσπαση για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, διάταξη που έχει δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία του θεσμού της οικογένειας, ενώ στέκεται εμπόδιο σε αποσπάσεις υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προσωπικά προβλήματα και έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς δεν επιτρέπεται να αποσπαστούν προσωρινά σε άλλο Δήμο, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την πρόσληψη. Για την αποκατάσταση της παραπάνω αδικίας προτείνουμε την προώθηση της εξής ρύθμισης: «Στο άρθρο 224 του Νόμου 3584/2007, όπως ισχύει, διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο». 

  1. Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας: Παρά τους συνεχείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, τις απειλές και επιθέσεις που δέχονται, αλλά και τα συχνά επεισόδια με σοβαρούς τραυματισμούς συναδέλφων, εντούτοις δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενώ η ιδιαίτερη επικινδυνότητα της αρμοδιότητας ελέγχου του υπαίθριου εμπορίου που ασκείται συνήθως από παράνομους μετανάστες δικαιολογεί από μόνη της την καταβολή του επιδόματος. Ζητάμε την παρέμβασή σας για την τροποποίηση της σχετικής κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε να συμπεριληφθεί στους δικαιούχους και το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Επιπροσθέτως σας θέτουμε υπόψη ότι με την Κ.Υ.Α. 2/27837/0022 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1398/30-4-2012) κατέστησαν δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος και οι Δασικοί υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα δασοπροστασίας. Επισημαίνουμε ότι οι Δασικοί υπάλληλοι είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, όπως είναι και οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ ασκούν ανάλογα καθήκοντα με κάποιες από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας όπως π.χ. η πυρασφάλεια που ασκεί η Δημοτική Αστυνομία στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας. Θεωρούμε κατά συνέπεια δίκαιη την καταβολή του επιδόματος και στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

  1. Κατάληψη οδοστρώματος: Με το με αριθμ. πρωτ.: 55/17-1-2012 έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητήθηκαν διευκρι­νήσεις για την εφαρμογή ή μη του ελέγχου κατάληψης οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια (Κ.Ο.Κ., άρθρο 48) από τη Δημοτική Αστυνομία, αρμοδιότητα που δεν αναφέρεται στο Ν.3731/2008. Εννέα μήνες μετά η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου δεν έχει δώσει ακόμα απάντηση με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει. 

  1. Στολή Δημοτικής Αστυνομίας: Το θέμα της μη χορήγησης της προβλεπόμενης στολής για τη Δημοτική Αστυνομία από τους περισσότερους Δήμους επί σειρά ετών έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στην εμφάνιση των συναδέλφων, με στολές φθαρμένες, ξεθωριασμένες, συχνά τρύπιες, ντροπιαστικές για τον ίδιο το θεσμό και το λειτούργημά που επιτελούν. Σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση του εισοδήματός των εργαζομένων και το γεγονός ότι δεν μπορούνε πλέον να πληρώνουν από την τσέπη τους για είδη που έπρεπε να είχαν χορηγήσει οι Δήμοι, επαναφέρουμε την πρόταση για καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για όσα σετ στολών δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα, και να διενεργηθούν κανονικά οι διαγωνισμοί για τις επόμενες προμήθειες στολών. Επισημαίνουμε ότι σε διαφορετική περίπτωση είναι καθαρά θέμα χρόνου οι Δημοτικοί Αστυνομικοί να φέρουνε αναγκαστικά πολιτική περιβολή στη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Ετικέτες:
 
 
Υλοποιημένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, Wordpress. To σύνολο του περιεχομένου (εκτός από φωτογραφίες), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ειναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons.

Όροι Χρήσης | Προστασία Δεδομένων
Newsletter
Eπικοινωνία

Τηλ: (+30) 213-2147500
Email: | Φόρμα Επικοινωνίας.. »
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 1ος όροφος